Granâtâbolu sula

Aizsāka Haa-haa 

Haa-haa
Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:21
Kur var iegâdâties iespçjami dabîgâku granâtâbolu sulu?
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:23
Nopçrc granâtâbolu, bûs pavisam dabîga.
haa-haa
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:24
kur lai rauj granâtâbolu tagad?
un tas èakars tur k-ko spiest...da vispâr kâ no granâtâbola to sulu var izspiest..ar spiedi?...
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:26
Man liekas, ka jâçd tâpat. Cido ir granâtâbolu sula, bet nezinu, cik tâlu/tuvu ðie augïi tai ir stâvçjuði.
haa-haa
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:28
vot, Cido. bet Maximâ neredzçju...;(
esot vçl granâtâbolu sula pudelçs, bet diezgan stipra...taèu to arî nemanîju Maximâ.
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:33
Riigaa, Centraaltirguu blakusgranaataaboliem tirgo pudeliites, rakstiits- dabiiga granaataabolu sula (no kaut kaadas Padomju republikas). Es cereetu ka vismaz dabiigaaka par Rietumu un vieteejiem produktiem
haa-haa
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 17:49
vçl kâdas versijas?
san
Re: Granâtâbolu sula
08.09.2006 23:26
Ir tâdas stikla pudeles, 1,5 L tilpums laikam, ar granâtâbolu uz etiíetes. Padârgi, nâk no Azerbaidþânas vai kaut kur blakus. Rakstîts, ka iegûta no svaigiem augïiem, ïoti garðîga.

Esmu redzçjusi gan Rimi, gan Neldâ, bet tas bija pirms pâris mçneðiem.
Re: Granâtâbolu sula
09.09.2006 01:10
man liekas, tâ sula bija no Moldovas
haa-haa
Re: Granâtâbolu sula
09.09.2006 11:49
labi,mçìinâðu dabût to, kas tajâ stikla pudelç.
Paldies!;)
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 1 pieskaita 9?
Ziņa: