Reja sindroms?

Aizsāka Anna 

Reja sindroms?
16.11.2003 11:26
Kas ir Reja sindroms?
Ave
Re: Reja sindroms?
16.11.2003 16:25
Smaga aknu slimîba,ko iegûst,ja mçìina augstu temperatûru ''nosist'' ar aspirînu.Ïoti augsta letalitâte,it îpaði bçrniem.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 25 pieskaita 12?
Ziņa: