Herpes ârstçðana

Aizsāka 70% 

70%
Herpes ârstçðana
14.04.2005 14:21
Sveiki,

man pievienojos tam lielajam baram kas atklaajushi savaa organismaa herpes viirusu. Tad nu varbuut padalieties pieredzee.. cik ilgi taas chuulinjas ir un kad tad taas beidz vairoties. man taas veidojas uz loceklja un tuvu seekliniekiem.

Lietoju zaales un vitamiinus: DOXYCYCLINUM 2x dienâ, Acic 200 5x dienâ, smçri Acic 5x dienâ, IMMUNAL ik pa 3 stundâm 20 pilienus un profilaksei vçl ASKORBîNSKâBI 1x dienâ plus vçl imûnsistçmai íçves piena kapsulas 1x dienâ. Jâ un vçl pçc 2 dienâm izdzerðu vienu Forcan-150 (ml) un tad pçc nedçïas atkal vienu kapsulu. Ir ceriibas uzveikt âtrâkâ laikâ ar tâdiem lîdzekïiem?

Kâ saka aizsargâðos ar pilnu arsenâlu.. vai vçl kas ko lietot lai nostiprinâtu imunitâti un noslâpçtu vîrusu?

Ja tâs èûliòâs vairojas un no tâm jaunas kad vecâs pârðíilas tad kad tas viss beidzas... ir 2 diena kopð esmu to atklâjis. Tikai vakar vakarâ sâku ðo pilno uzbrukumu.

Es vairs nebçdâju ka man ðis vîruss esmu sapratis ka nekur jau nelikðos, neko mainît vienîgi gribas âtrâk tikt vaïaâ no èûlâm lai varu sâkt uzlabot imûnsistçmu.. vai drîkstçs sportot un svîst?

Kad ðis vîrus neaktîvs vai pastâv iespçja aplipinât draudzeni mîlçjoties bez prezervatîva?


Paldies par komentâriem, ieteikumiem un citiem noderîgiem vârdiem visiem sakarîgajiem ðî foruma apmeklçtâjiem un varbût cîòu biedriem ;)
Dzidze
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 01:42
Zemestauku sula, noperkama aptiekas un veselibas veikalaa alfaa unii utt.

Pamekle mekletaja caur vardu VESELKA - tas ir krievisks nosaukums, izlasisi un sapratisi cik laba manta. Nogalina herpes virusu utt visadus citadus virusus ka nu tik.

Veiksmes un veselibas!
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 09:21
Herpes vîruss - inficçties var arî nemanâmi,bez isteiktiem simptomiem.Vçlâk vîrusa informâcija tiek "ielikta" cilvçka ðûnas informâcijâ.Pie noteiktiem apstâkïiem,bieþâk ja ir novâjinâta imunitâte,vai arî organismam ir papildus slodze,vîruss var atkal likt par sevi manît.Lielâkâ daïa cilvçku ir vîrusa nçsâtâji,pat nenojauðot par to,jo organisms ir pielâgojies vîrusam,bet vîruss - organismam.
Bezsimptomu periodâ vîruss "dzîvo" smadzeòu ðûnâs,precîzâk,muguras daïas jostas vietâ,un pa nerviem var pârvietoties, gan uz augðu,kad infekcijas simptomi parâdâs uz lûpâm,gan uz leju,kad izsitumi parâdâs uz ìenitâlijâm.
Kad kâda iemesla dçï pavâjinâs imunitâte,vîruss var aktivizçties - parâdâs mitri pûslîði,vçlâk tie pârklâjas ar krevelîti.Kamçr pûslîði ir mitri,tie ir ïoti infekciozi.
Lai tie neparâdîtos,ir jânostiprina imunitâte - veselîga pârtika un dzîves veids,sports.Imunitâti palîdzçs nostiprinât ehinaceja,koloidâlais sudrabs,kas jau no senseniem laikiem pazîstams kâ plaða spektra antibakteriâls un pretvîrusu lîdzeklis kuru var lietot gan iekðíîgi,ganârî uz âdas bojâjumiem,tâ piebeidzot vîrusu,tâ aktîvajâ fâzç,Pau'd arko - skudru koka miza - dabîga antibiotika,vitamîni A,E,C kâ antioksidanti,kâ arî minerâlvielas.
70%
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 10:16
ok.. sportoshu.. agraak sportoju bet vai tad taa es nevaru izsaukr to viirusu... tipa sakarshana.. sasviishana.. agraak nodarbojos ar trenezzieru zaali.. nopietnaa liimenii.. tiku valjaa taa no visaam savaam kaiteem .. man bija sirds un kungjis chupaa.. tad pametu jo laika mazaak un palaidos.. bet saprotu ka sports tieshaam labakaas zaales . vieniigi uztraucos vai taa sviishana un paarslodze (netiishaam) nevar izsaukt to viirusu.. kaa saka ja negribi nosliigt neej peldet
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 11:27
To aelis.
Diez kâdas smadzenes ir "muguras daïas jostas vietâ"??

Ja òemies kaut ko stâstît, pârliecinies, ka pareizi iztulkoji.

After the virus has finished being active, it then travels to the nerves at the end of the spine where it stays for a while. Kur te par smadzençm?

http://www.niaid.nih.gov/factsheets/stdherp.htm

Kaut kâ nemanîju tajos rakstos atsauces uz tevis izplatîto produkciju.
boleks
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 11:45
-> 70%
sviisana pati par sevi man domat neko neizsauc. ja tu esi sasvidis, partrauc aktivitates un atrodies aukstaa, vejainaa apkarteejaa vide, kur iespejams saauksteties, tad gan varetu to izsaukt...
70%
Re: Herpes ârstçðana
15.04.2005 11:51
lasiiju i-netaa no U.S. wel lapaam ka shii pirmaa reize kad uzliesom viiruss ir viss speeciigaakais un nepatiikamaakais.. vai tas tiesa? Man jau nav ar ko saliidzinaat jo pirmo reizi. Un veel lasiiju iepriecinoshu statistiku ka pusei no cilveekiem peec pirmaas herpes viirusa uzliesmoshanas vairs to nemaz nav... citiem ir un citiem pavisam biezzi.. gribeetos traapiit tai 50% :) Jaa nu viss no imuunsisteemas atkariigs.. taapeec domaaju kad buushu apaarsteeis to viirusu.. buus norimis uz reiz ieshu pie imunuloga (nezinu vai pareizi uzrakstiiju) un konsulteeshos kaa uzlabot vispaareejo staavokli organismaa.. TAAPEEC.. vai kaads var ieteikt kaadu labu speciaalistu?
mazdakteris
Re: Herpes ârstçðana
16.04.2005 23:21
Doxiciklins ir antibiotikis.Kaut kâ neesmu dzirdçjis, ka antibiotikas palîdz pret vîrusu. Lielas devas un ilgstosi antibiotikas nomâc dabisko imunitâti..Jâiet pie âdas ârsta un ar vinu kopâ jâizlemj kâ ârstçt un ko. Vai herpes vîrusu jums ir noteicis speciâlists? Jâ pie jebkuras infekcijas , lai no tâs izvairîtos ir jâlieto prezervatîvs. Sportoðana ,nenogurdinoða palîdz uzaturçt organismu lîmenî.Tikai nevajag par daudz. pilsçtâ grûti nostiprinât imunitâti.Jâpadomâ par lauku tûri,dabiskiem vitamîniem,atmest smçíçðanu,alkoholu.Citronu,tîru ûdeni,saules vannas tikai lîdz 11 oo.Tie ir pamati.Akûto periodu ârstçt kopâ ar âdas ârsu. Veiksmi.
70% to mazdakteris
Re: Herpes ârstçðana
17.04.2005 10:49
tieshaam esi mazs dakteris.. tu domaaji ka es taa grieztos paskatiijos un vienkaarsh cilveeks izdomaaju nopirkt taas zaales kuraam vajag receptes? Nu protams ka biju pie aadas aarsta un vinjsh man izraxtiija shiis zaales pie tam paliidz ljoti labi ... man bija infekcija 2 rajonos pie dzimumorgaaniem un vienaa rajonaa pilniibaa beigusies infekcija un palikushas kreveles (2 dienu laika!!!) un otraa vietaa veel tikai kaadas 3 chuulinjas un arii barinjsh reetu.. taadat jau 2 dienu laikaa shiis zaales buush aptureejushas izplatiibu un jau pa kaadiem 94% ir reetinjas.. esmu ljoti apmierinaats jo lasiiju ka cilveekiem parasti shis pirmais uzliesmojums ir daud zilgaaks un smagaaks ... esmu atmetis smeekjeeshanu un nedzeru.. nu kopsh atklaaju sho slimiibu.. neemsu smeekjeejis nedaudz vairaak kaa 2 dienas :) Luuk taa bet infekcija tieshaam bija ar nu ieveerojamu uzliesmojumu.. daudz bija to chuulinju.. tieshaam.. paarbijos nepajokam.

Ja kaads tomeer var ieteikt kaadu to aarstu kas specializeejas par imunitaates celshanu tad atstaaj koordinaates. Paldies!
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 25 pieskaita 17?
Ziņa: