Orgasms - masturbacijas un sex laikaa.... problemas???

Aizsāka Zane 

TO: NELE

man jau gan liekas ka vaginalo orgasmu ir gruti nosimuleet (nav jau te apkaartnee bariem bene geserith :)

bet, principaa tieshi taa ari ir kaa "es" apraksta. kaifiiga sajuuta.
Ja nav pastâvîga partnera, tad problçma var bût aktuâla. Un mastrubâcija var to tikai saasinât. Pats cilvçks sevi daudz labâk izjût, tâpçc var precîzâk "uzspiest uz pareizâm podziòâm" un pârâk sevi pie tâ pieradinot, sâk notrulinâties sajûtas, kas rezultâtâ izraisa to, ka tas, kurð nezin "pareizâs podziòas", neko nevar izdarît.

Ieteikums ir tâds, ja ir pastâvîgs partneris (labs, protams), tad ir jâbeidz nodarboties ar sevi un jâïaujas viòam. Gan jau atradîsiet kopçju valodu. Ja nç, nedrîkst pârdozçt. Ir cilvçka organismâ apgabali, kas ir ïoti jutîgi un, ja tos notrulina, tad zaudç jutekliskumu kopumâ. Ja savâdâk nevar, vajag mçìinât sevi apmierinât, neakcentçjot jutîgâs vietas, tas var pat palielinât baudu un, protams, iespçjamîbu, ka vîrietis tevi apmierinâs.

.

PS. Un duðu varbût vajadzçtu atmest, jo tâ ïoti sakairina un piedevâm vçl lielâ apgabalâ. Vîrietis to nespçs aizstât.
Visiem kam kautkas sapeja!
Izmantojiet ari mediciniskos preparatus kas paredzeti tieshi seksualas dzives uzlaboshanai. SEXSHOPOS pardodas tada ka smerite, kas paredzeta virieshiem un sievietem. Virieshiem mazina Jutigumu (anistezejoshie prezervativi, smeres) sievietem, kas palielina Jutigumu.
Virieshiem, kas parak atri beidz un tadejadi nespeij apmierinat savas sievas, sievietes bus ilgak ko vingrot, sievietes kuram gruti sasniegt orgasmu, bus vieglak.
Tam sievietem, kam snaudoshi viri japamegjina, kas savadak. Protams ne kada gadijuma netemeju uz miljakajiem. Seksuala velmes zudums var rasties ari aiz parak lila pieraduma. Respektivi, cilveks vairs nav seksa partneris, bet gan vairak paliek ka draugs.
Tados brizhos jaieviesh kadas izmaijnjas. Piemeram japamaina imidzh gulta. Nevis apgulties un tad sakt spaidities tumsa, bet gan ienakt gaisha izstaba, kad miljotais tiko apgulies jauna seksiga apakshvelja un ar mazliet vesu attieksmi nodoties piemeram matu kjemeshanai, krema uzneshanai uz kaajaam.
Nu ljautinji, tak paskataties ko rada seksuala rakstura filmas. Tas tak ir uzbudinoshi ko rada, tas priekshspeles un darbibas. Nu un kapec jums to nepamegjinat?

Ka ari nesen izlasiju vienu nelielu rakstru par virieshu un sievieshu bioritmiem. Nekas ipash, bet ir verts padomat.
Neliels citats:
10-12 no rita. Sievietes ir tputushas pec ilgas nakts, hormonu limenis asinis ir paaugstinats un tas var ar lielaku baudu nodoties seksam.
Virieshu organisms vel gulj.

21:00 -23:00. Sievieshu organisms iegrimst miega. Hormonu daudzums ir samazinajies. Seksam nav vietas.
Virietis ir atputies un gatavs cinjai.

Atrodiet sev un savam miljotajam piemerotako laiku!

Lai veicas!
nu nezinu ... ir tachu tik daudz pozu kur ir pieljaujama aareeja dzimumorgaanu kairinaashana un tai pashaa laikaa loceklis ir vagiinaa... manupraat sievieteem taas ljoti patiik.. vismaz taas sievietes ar kuraam esmu bijis kopaa ir sajuusmaa... nevar nesnostraadaat! :D
ja nonaac pie risinâjuma pasaki man arii
Sandra
Re: mjaa
26.05.2004 10:03
Nu varbut vari padalities pieredze par tam pozaam??? Esmu atverta visam jaunam un labam lietam, bet nu diemzel parterim nav visai liela fantazija sai zinaa un lidz ar to mes neesam neko daudz izmeginajusi visadas lietinas, kas piemeram man palidzetu vieglaak tikt lidz orgasmam. ..
Gramatu veikaos iegadajies kadu gramatu. Tantru vai Kamasutru. Ar ilustracijam. Parasti ir ari apraskst kur kadas un kam izjutas. Piemeram standarta poza virietis viss atrak beidz. Tada ta cilveka uzbuve.

Katra gadijuma katrs prieksh sevis atrast labako risinajumu var tikai eksperementejot. Var jauno sakuma bez puisha izpetit savas erogenakas zonas, un sexa lika censties uz tam likt akcentu.
Ko jus visi te onanisti esat?
Sievietes dalâs divos tipos.Vaginâlâs un klitoriskajâs.Ïîdz dzemdîbâm(otrâm) vairâkums sievieðu ir klitoriskâs.Vaginâlâ jûtîba attîstâs pec dzemdîbâm.Lidz dzemdîbâm sievietes vairâk ir platoniskâs,tas ir viòas no saviem draugiem gaida mutiskus apliecinâjumus.Visi Donþuani ir bijuði veiksmîgi runâtâji.Duðas pielietoðana aizskar plaðu zonu,kâ jau tas bija teikts.Ðeit varçtu runât par to ka draugs nav bijis prasmîgs.Jâmeklç draugs,kas saprot,kas ir priekðpçle. Vajag ðo tçmu apspriest ar savu draugu.Jo ûdens uzbudinâs abus.Nevajag sevi par kautko sodît.Abiem ir jâapmainâs ar informâciju par to ,kas vairâk uzbudina.Ja mîlçðanâs laikâ tiks ieslçgta duða tâ uzbudinâs pati par sevi,jo te nostrâdâs refleksi.Vîrieði ir ârkârtîgi jûtîgi uz nosodîjumu,jo viòiem visiem liekas ,ka viòi ir seks giganti.Tada ir virieða psiholiìija.Vîrieði mîl ar acîm.Daþreiz tik spçcîgi,ka orgasms iestâjâs redzot mîïotâs aprises.Tad vajadzçtu tumsu ,anestçzçjoðas ziedes u.c Noguruðam vîrietim palîdzçs uzslavçðana,kafija,asâki çdieni,nejauði pieskârieni erotiskâm vietam.krûðu galiòi,lûpas.Tas ir jâizmçìina jâjautâ. Dibens,uzsit par to.Adrenalîns pie pozitiva stresa vîrieti mobilizç.Neaizmirsti,ka vîrietis mîl ar acim.Kâ jau te tika teikts steriotips var kairinât,var biedçt,ja vîrietis uz to brîdi ir noguris un baidâs no sakâves. Kârtîgam vîrietim jâzin,ka dzimumakts ir noticis ja sieviete ir ieguvusi orgasmu.Ðî sajûta ,peinâkuma izpilde,lepnums saasina vîrieða saldmi un pastiprina viòa baudas sajûtu.Seksu nedrîkst pârvçrst par paðmçríi. Tas var kaitet abiem.Sievietei atnests ziediòð,mîïð vârdiòð,palîdzîba mâjas solî,kleitas frizûras uzslavçðana palîdz . Ja sieviete ir vaginâla tipa japmierina paralçli ar klitora vieglu,saudzçjoðu masâþu,var arî ar duðas palîdzîbu.Ja kautkas uztrauc abiem jâaiziet pie seksologa.Te nu nav jâkaunas.
Re: Orgasms - masturbacijas un sex laikaa.... problemas???
28.12.2004 09:28
Lai sieviete sasniegtu augstaako baudu - vinjai pashai aktiivi jaapiedalaas shinii procesaa un no viiriesjiem nav jaagaida neiespeejami briinumi. Sieviete iisteniibaa speelee vadosho lomu shiniis fiziskajaas aktivitaatees!
Saakumaa vajag pameegjinaat miileejoties ar viirieti sev piepaliidzeet, ar laiku droði vien iemaaciisies sasniegt to arii parasta dzimumakta laikaa. Galvenais ir atrast partneri kam uzticies un kursh tevi saprot, un veel- nekaadaa gadiijumaa nejuuties vainiiga! Masturbeet nav slikti un tas nerada nekaadas sekas, kuru deelj tu 'pazaudee' orgasmu.
Probleema visdriizaak ir tur ka tev nav partnera ar kuru tu juuties patieshaam labi- bet kameer vinja nav- neskumsti.:)) Iemaacies masturbeet arii citos veidos!
Man ir shi pati probleema. Man vispaar reti gribas seksu, tachu reizeem, ap meeneshreizhu laiku esmu shausmiigi uzbudinaata, tad varu beigt ar viirieti 5 minuutees...tachu...taa gadaas reti.
Masturbeeju savalaik ar dushu...nu, tas ir speeciigs kairinaajms, ar rocinju nejutu neko...ar viirieti taapat, man vajag pirms tam ljoti gribeet, lai no taas berzeeshanaas beigtu, pie tam orgasmu varu sasniegt vienaa pozaa, klasiskaja, tachu kad virietis ir ar kjermeni piespiedies man klaat, un tiek kairinaats klitors... atrodoties virspusee man nav nekaadas baudas...tikai "fizisks darbs", no aizmugures ir nepatiikami, sajuuta, ka vinja draudzinjsh kaut kur iebuktee vislaik.
Zinu, ka varu beigt tad, ja draugs pirms tam tur padarbojas ar pirkstiem ar savu meeliiti uzbrauc uz iistaa punkta(klitora), vinjsh pat pie lampas ir peetiijis, kur iisti ir jamasee un jaalaiza , lai es uzbudinaatos. Par laimi, arii vinja draudzinjsh ir laba izmeera, tas arii ir buutiski, ja ir gruutiibas ar orgasmu
Tas taa...bet esmuatradusi jaunu veidu, ka sasniegt fantastisku orgasmu( gandriiz ar muskulju spazmaam)... ar elektrisko zobirsti( tikai samitrinaatu), un ne gluzhi pa klitoru braukaat, bet taa tuvumaa
Iesaku pameegjinaat, tik stipru orgasmu ar virieti veel neesmu izjutusi
Kas tâ tâda elektriskâ zobubirste ?
wow.. vajadzes paluukot :-)
es varu panjemt priekshaa jebkuru sievieti.. veelams sekss tikai no mugurpuses
Es no mugurpuses nekad nebeigtu, suns taads!
... NICE GUYS FINISH LAST....
Bailes tad jau sanak ka ritigi leni tas viss notiekas un sanak ka ik pets 2sekundem jaapstajas uz tam 1,2 sec jeb ari es parpratu!
es varu piekrist par to ka jaapstajas uz bridi un tad var turpinat...ka raxtija bailes.... bet nu par to ka jaaizdomajas par sadziviskam lietam...hmmm es domaju, ka ja tu alksti pec tas partneres tad tas isti nav iespejams... tikpat labi uzliec sporta lapu prieksha un palasi :)
varbūt Tu vienkārši esi lezbīte?
l Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Ja nav pastâvîga partnera, tad problçma var
> bût aktuâla. Un mastrubâcija var to tikai
> saasinât. Pats cilvçks sevi daudz labâk izjût,
> tâpçc var precîzâk "uzspiest uz pareizâm
> podziòâm" un pârâk sevi pie tâ pieradinot,
> sâk notrulinâties sajûtas, kas rezultâtâ
> izraisa to, ka tas, kurð nezin "pareizâs
> podziòas", neko nevar izdarît.
>
> Ieteikums ir tâds, ja ir pastâvîgs partneris
> (labs, protams), tad ir jâbeidz nodarboties ar
> sevi un jâïaujas viòam. Gan jau atradîsiet
> kopçju valodu. Ja nç, nedrîkst pârdozçt. Ir
> cilvçka organismâ apgabali, kas ir ïoti jutîgi
> un, ja tos notrulina, tad zaudç jutekliskumu
> kopumâ. Ja savâdâk nevar, vajag mçìinât sevi
> apmierinât, neakcentçjot jutîgâs vietas, tas
> var pat palielinât baudu un, protams,
> iespçjamîbu, ka vîrietis tevi apmierinâs.
>
> .
>
> PS. Un duðu varbût vajadzçtu atmest, jo tâ
> ïoti sakairina un piedevâm vçl lielâ
> apgabalâ. Vîrietis to nespçs aizstât.
ko darit ja sieva negrib sexu jo visu laiku nervoze par berniem par visiem ikdienas sudiem utt. orgasmu sasniedz ar mani bet pedeja laika nelauj vairs ar meliti nolaist ari pirksti man esot palikusi strupulisi. milakais vinai nav 100%.
Sveicinati.Iesakiet labas Avarijas tabletes.
Re: Orgasms - masturbacijas un sex laikaa.... problemas???
30.11.2009 23:02
...it kā būtu liela izvēle...
Ir tads jatajums,Kur es varetu iegadaties kremu atra orgasma saniegshanaj ?
Neskumstat meitenes tas orgasms vagināli atnāks ar laiku... To ka nesasniedzat to tagad tas liecina par to ka jūs vai nu agri esat uzsākušas dzimumattiecības vai nu vēl neesat tam nobriedušas - Orgasms vagināli atnāk parasti ap 30 gadiem.
Sveicinati,vai kaifa zina ,sieivietiem atshkiras no parasta orgasma,no G punkta OGRASMA.
Paldies
Re: Orgasms - masturbacijas un sex laikaa.... problemas???
13.03.2010 18:35
Dr.Lotars Rakstīja:
-------------------------------------------------------
> Neskumstat meitenes tas orgasms vagināli atnāks
> ar laiku... To ka nesasniedzat to tagad tas
> liecina par to ka jūs vai nu agri esat
> uzsākušas dzimumattiecības vai nu vēl neesat
> tam nobriedušas - Orgasms vagināli atnāk
> parasti ap 30 gadiem.

...Jēeziņ, kas par stulbumu...
Man 30, ar viru lauliba - 7 gadus. orgasmu skaits - 1.
Pirms laulibas ar citiem partneriem orgasmu skaits - 1.
Masturbejot varu sasniegt 5, droshi vien, ka varu vairak, bet roka sak sapet un ir reali ir jau apnicis, gribas kaut ko citu padarit, tapec rekordus neesmu stadijusi.
bet vot gluzhi tapat ka cita meitene sheit, nevaru saprast vai esmu isti normala vai ne? Partneru ir bijis pietiekoshi daudz un dazhadi, bet galarezultata nekada. Ar viru esam 100 reizes izrunajushies par sho temu un ari nekada gala rezultata.
Citreiz smejos, bet laikam tiesham esmu pashpietiekama, jo tikai es pati speju sevi apmierinat. Laikam ari psihologiski klust par baigo amazoni, jo lielako dalju virieshus vienkarshi nicinu ka nikuligu sugu. Tos, kurus cienu, cienu vinju prata un speju deelj, vinju miiljuma deelj vai vienkarshi ka labus cilvekus, uzticamus draugus un neaizvietojamus biznesa partnerus.

Dzemdejusi neesmu un ari nedzemdeshu, jo iespejams tikai kjeizars. Vai tas nozime, ka vaginali man tur muzham nekas neattistisies? :)

Ak un veel, aizmirsu kursh shito rakstiija, bet nu tieshi kaa naglai uz galvas!!!!!!!

"10-12 no rita. Sievietes ir tputushas pec ilgas nakts, hormonu limenis asinis ir paaugstinats un tas var ar lielaku baudu nodoties seksam.
Virieshu organisms vel gulj.

21:00 -23:00. Sievieshu organisms iegrimst miega. Hormonu daudzums ir samazinajies. Seksam nav vietas.
Virietis ir atputies un gatavs cinjai."
Re: Orgasms - masturbacijas un sex laikaa.... problemas???
16.03.2010 23:00
Taapeec domaaju kaapeec man gribas miileeties priekspusdienaa, bet vakaraa prieksroku dodu televizoram.... izraadaas hormoni :) bet nu taa nu tas ir arii man.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 1 pieskaita 6?
Ziņa: