vegetativa distonija

Aizsāka Solo 

Solo
vegetativa distonija
21.10.2004 18:14
Bac. Sodien man arsts konstateja so kaiti. Nekad nebiju iedomajusies, ka man varetu nebut kaut kas kartiba ar nerviem!Jaa, esmu rauduliga, bet tikai pirms menesreizem ( domaju, ka tas ir PMS), bet vispar esmu flegmatiski smaidigs buchmuulitis ar optimistisku skatu uz dzivi.
Vienigi - ir tada "ka tik kaut kas slikts nenotiek"paranoja reizeem, pedeja laika pastiprinati svistu...TBet nepieversu tam pastiprinatu uzmanibu, jo domaju, ka tas normali....Tiesam nesaprotu - vai man obligati jaizslimo visas iespejamas kaites?
Zini jo vecaka es palieku jo vairak slimibas, kaites... un tas viss ir tik riebigi!! Iespejams ka arsts parspiilee, vai ari vispar ir nepareizu diagnozi izteicis. Jau shajaa forumaa var redzet ka visu laiku kadam kads arsts "nodara pari" ar nepareizu diagnozi vai zalju izraxtishanu. Manai draudzenei bija lidzigi, vinjai pateica kaut kadu slimibu (ari uz nervu pamata, neatceros nosaukumu), bet kad voinja aizgaja pie cita arsta, izradijaas vienkarshi - parejas vecums - pubertate. Mans tev padoms, aizej vel pie cita arsta, lai iegutu droshaku viedokli.
Solo
Re: vegetativa distonija
21.10.2004 19:22
Tikko uzzinaju, ka ari manai masai un mammai ta esot. Tad jau nebus fufelis...
Ghmm...tad jau laikam iedzimts.
Gus
Re: vegetativa distonija
21.10.2004 20:13
Nervus sakârtot palîdz labs sekss:)
Solo
Re: Gus
21.10.2004 20:45
Kas nu man ir, tas nu man ir:)))
Re: Gus
22.10.2004 15:12
Gus, nu skatotis cik labs seks... ja seks neizsargajoties, tad tuvakaa menesha laikaa diezvai tie nervi uzlabosies. :))
dr.Evelina
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 15:50
Saulit darga - ar ko tu nodarbojies? Ja cilveks ir noslogots, vinam sadas problemas nerodas. Ja rodas - slodze ir nepareiza. Kad pedejo reizi, ar savam radiniecem - bedu masam, gajat uz fitnesa klubinu vingrot? Vai pa tuvako stadionu (ara ir nenormali silti veljoprojam) pariksojat? Pie sis problemas laba fiziska slodze - katru dienu - lieti noderes.
Solo
Re: Dr Evelina
22.10.2004 18:19
Tris reizes nedela kartigi izsvistu sporta zalee, pec tam - sauna utt.Izskatos labi, esmu mundra, daru darbu, kas man patik...Sekss, ka jau teicu, labs, un nebut nebaidos palikt stavokli, jo esmu kopa ar briniskigako virieti pasaulee...Par slodzi nesudzos, tacu reizem skiet, ka nav speka...
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 18:56
"Diagnoze" vegitativa distonija - ir biezi no serijas V V Z (velns vinu zin). :)) Biezi ir kas cits. Vairogdziedzeris (hipertirioze) ka piemers. Apmeklejet citu specialistu.

Solo
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 19:00
Vairogdziedzeri ieprieks parbaudiju - esot idealaa kartibaa.
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 19:02
Nu lai citu mekle

Solo
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 19:03
Kuram arstam lai to jautaju? tam, kurs uzstadija veg. distoniju? teiksu - nee, man si diagnoze nepatik, meklejiet citu???)))))))))
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 19:09
Kapec ne? ;))))

Solo
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 19:11
Raimond:) Atlauj pasmaidit. Labakaja gadijuma mani maigi noraas un liks paarstet nervus.
mediíis
Re: vegetativa distonija
22.10.2004 20:22

Vingrojiet , bet ar mçrenu slodzi , kontrastduða , Ipsiloheel 10 pil. x 3 dienâ , 2 mçneðus , pçc vajadzîbas atkârtot. Man tâda diagnoze tika uzstâdîta 30 gadu vecumâ, bet kolçìe pati tik piemetinâja - tâ jau jaunu cilvçku slimîba. Jâaktivizç veìetatîvâ nervu sistçma . Ja vçlaties - http://www.rehabilitacija.clicdev.com - uzdodiet jautâjumus.
Re: vegetativa distonija
23.10.2004 03:16
Pilnigi piekritu medikim ;))))) Ja ta ir ista diagnoze. Tad ari arstesana bus tiesi tada. Fizkultura, fiziska slodze, dusas, saunas, vitamini, vieglie nomierinosie lidzekli. Pats kad studeju izbaudiju 180/100 asinspiedienu leikmi un citus priekus no parslodzes :))))))

Linda
Re: vegetativa distonija
23.10.2004 12:43
Man arii uzstaadija taadu diagnozi, pietam veel ar cefalgiju.Un piekriitu tam ko teica Raimonda par V V Z, jo man ir neizprotamaas galvassaapes!
Solo
Re: vegetativa distonija
23.10.2004 15:35
Sportoju 3 reizes nedela tiesi ar nelielu slodzi - nu lidz svisanai, pec tam sauna,kontrastdusa. Ikdienaa nav nekadu stresu. Domaju, ja dzersu vel nomierinosus lidzeklus, paliksu kaa gliemis....
dakteris
Re: vegetativa distonija
23.10.2004 23:37
Lindai
Cefalìija - galvas sâpes , ko rada problçmas , kas saistîtas ar izmaiòâ,m mugurkaulâja kakla daïâ.
Reizçm galvas sâpes dod muskuïu sasprindzinâjums kakla un plecu joslas muskuïos, asinsrites izmaiòas kakla un galvas asinsvados.
Ja Jums ir sçdoðs darbs - nemaz nebrînaties . Nopçrciet ortopedisko spilvenu , sakârtojiet savu vidi ergonomiski pareizi.

Solo - nomierinoði lîdzekïi ir daþâdi.

Uzdodiet jautâjumus http://www.rehabilitacija.clicdev. com
Es ar savu "vegetativo distoniju" meginu sadzivot jau vairak ka gadu, esmu nomocita, dusmiga, bet padarit neko nevar un pie ta visa klat ari bailes. Esmu arstejusies, vingrojusu utt., sakot ka atnaca ta ari aizies, neviens arsts neko darit nevar???
mediíis
Re: vegetativa distonija
31.10.2004 19:47
To Skaidra

Principâ var . Ieejat - http://www.rehabilitacija.clicdev.com
Re: vegetativa distonija
31.10.2004 20:07
Eu rehabilitacija! Vai tad tepat atbildeet nevar.Nav tak nekaadas privaataas sarunas.Saak jau drusku kaitinaat.Tad jau mums buus jaasaak leekaat pa diviem forumiem lai vienu teemu lasiitu.
Re: vegetativa distonija
31.10.2004 20:39
Es tur biju, neko sakariigu neieraudziiju.
bet vispaar tas debesmannas soliishanai vairaak liidzinaas..
Labdien, mediki!
Taja portala es pat pieregistrejos, bet nemaku taja ielagoties. Palidziba man tik tiesam ir vajadziga.
mediíis
Re: vegetativa distonija
01.11.2004 20:21


Ku ! Man tomçr pacientiem patîk jautât , arî tâdas lietas , kas citiem nav jâzina. Gluþi tas pats - arî te , vçlos uzdot jautâjumus , kurus cilvçks varbût "skaïi "negrib apspriest.

To Skaidra - redzçju Jûsu jautâjumu . Tagad informâciju Jums nosûtîðu uz e- mail.

To Ineschuk - sorry, ka ieskatîjâties tur tad , kad mana doma PAR FORUMU vçl tikai radâs- tas bija tikai sâkums. Protams, NEKÂ SAKARÎGA TUR NEVARÇJA BÛT , CERU , KA KÂDAM BÛS TOMÇR KAS NODERÎGS - UZ DOTO MOMENTU TUR KÂDS NIEKS INFORMÂCIJAS IR . Jûs vienkârði varçjât uzdot jautâjumu. man doma par forumu radâs , jo katru dienu pacienti uzdod jautâjumus , kas tieði ar manu specialitâti nav saistîti , kopâ ar pacientiem risinu tos. IESKATIETIES atkal un uzdodiet jautâjumu. Ja starp

KO vçlos teikt forumâ - ja dodu padomu, tad lai mums ir tâda kâ sadarbîba un neviens padoms , kas dots neapdomîgi , lai nav ( lai katrs atbild par savu sakâmo ).
Jo - kâds saka , ka bronhîtu var izârstçt 1 nedçïas laikâ un atlieku parâdîbas - nav nekas - es saku , ka tâds ârstçtâjs cilvçku novedîs lîdz hroniskam procesam un laikâ gaitâ ðis cilvçks nebûs priecîgs. Tâdçï katram mums jâatbild konkrçtam cilvçkam un konkrçti par viòa problçmâm.
Re: vegetativa distonija
01.11.2004 21:35
Godata medike. Jus sakat parvest daudzu cilveku teikto lidz absurdam. Jus darbojaties parsvara jau ar pacientiem kuriem ir problemas kur vajadziga jusu rehabilitologa specialitate. Tas bus kad cilvekam ir blakus slimibas, attiecigs vecums, smagas formas u.t.t. Mes aprunajam visbiezakos slimibas variantus cilvekiem bez augsminetam problemam. Ludzu neizraut no konteksta vienu frazi. Ja jus turpinasiet visu laiku sutit cilvekus uz jusu lobeto saitu, busim spiesti prasit fouma administraciju jus banot (izmes, nobloket). Ku - ir pilniga taisniba.

Protams jus varbut esiet specialists ar stazu un daudz ko redzejat, domajiet par pacientiem, bet jabut ari kulturas ramjiem kros vajag notureties. Un ja skiet kas nepareizs padiskutet. Nevis runat apmeram tada toni - jus stulbu ES super gudra. Neaizmirstiet ludzu ari ka no katras specialiates, vai pat konkreta specialista, arsta redzesloka katra slimiba, tas arstesana izskasies nedudz citadi. Nekad nebus tikai viena pareiza virziena.

Ar cienu.

Re: vegetativa distonija
01.11.2004 21:38
Nesaprotu, kâpçc tam vajadzîgs atseviðís forums. Cilvçki te atnâk anonîmi un uzdot jautâjumus par lietâm, par kurâm ârsta kabinetâ neuzdroðinâs uzjautât, vai kâda cita iemesla dçï nav uzzinâjuði. Tâ ka neizrunâjami jautâjumi ðeit nav arguments. Neticu, ka neredzot pacientu, tikai uz jautâjumu- atbilþu pamata ir iespçjams noteikt precîzu diagnozi un adekvâtu ârstçðanu, lai kâda bûtu Jûsu pieredze. Piedodiet, bet ðo Jûsu forumu es uztveru, kâ pirmo soli pirms maksas vizîtes. Þçl, ja man ir taisnîba.
Re: vegetativa distonija
01.11.2004 21:58
mediíis
Aija es juusu argumentaa nesaskatu pamatojumu kaapeec cilveekiem vajadzeetu iet uz citu forumu.Savu e-pasta adresi jau var ierakstiit sheit pat.Es pats daudzreiz esmu izmantojis shaadu iespeeju un ar pacientiem runaajis privaati.Un viss sanaak.
mediíis
Re: vegetativa distonija
01.11.2004 23:41
KU !!!
Aija - par ko tiek runâts?

Raimondam : par ko tiek runâts - lobçts saits ? Ieejat un paskataties , kas tur atbild uz jautâjumiem. STARP citu - pat stacionârâ esoðam pacientam - ar infarktu , insultu , smagas traumas gadîjumâ , nepiecieðama rehabilitâcija - ir daþâdu etapu rehabilitâcija . Rehabilitâcija nav domâta tikai invalîdiem un ïoti smagiem pacientiem, bet arî tâpçc lai atveseïotu pacientu pçc bronhîta , kaut vai . Slimîba ir viena - bet jâârstç pacients , bet ne slimîba un tad taktikai vajadzçtu bût vienâdai - maksimâli plaðai un nekaitîgai , kas nerada hronizâciju vai papildus komplikâcijas. Un nevienmçr nepiecieðams milzîgs daudzums z''aïu , lai ârstçtu cilvçku. Þçl, ka Jûs uztvçrât personiski to , ko rakstu - nevienu netaisos apvainot , ka viòð neko nesaprot. Tikai 'kâ'pçc mani vajaga izbanot - vai , lai nebûtu citu viedokïu un tikai 'Jûsu , Otto, Ku u.t.t..
Protams, medicînisku forumu vajadzçtu pârvest par savstarpçjâs papïâpâðanas forumu - es gan domâju - varbût jâpieiet ðai lietai profesionâli. Tâtad Jums nepatîk , ka man ir citâdi uzskati - skatîjumâ uz pacientu - NEKAITÇT un DARÎT labu ? Lûdzu, palûdziet administrâcijai , lai mani izbano ( neesmu 100- gadîga un ðî vârd a nozîmi zinu)- tad gan Jûs turçsieties kaut kâdos râmjos , jo tad jau citu viedokïu nebûs un viss bûs kârtîbâ .


Cienîjamie kolçìi !!!

Cits forums vajadzîgs tâpçc , lai cilvçki uzzinâti kaut ko vairâk par rehabilitâciju un kâ ðo lietiòu izmantot savas veselîbas uzlaboðanai . Jo ja kâdam ir doma , ka rehabilitâcija ir , lûk, tikai tas ... tad es teikðu , ka rehabilitâcija ir tik plaða un tur ir tik iespçju! Tas par ko runâju ir ikdiena , mans darbs . Parasti BCT slimniekus noraksta , bet es saku - ka arî pat tur var , ko lîdzçt , jo tâ ir mana pieredze . Diska protrûzijas íirurgi grib tikai operçt - es saku, ka nekâ nebija - var ðeit arî ko darît... Saskaros ar pacientiem , kuriem ïoti daþâdas slimîbas - tâs risinu no rehabilitologa iespçjâm , bet tas ir drusku plaðâk nekâ tikai lietot medikamentus. Ja vien Raimond, Ku , Otto un citi - zinâtu - kâ da nozîme ir ârstnieciska vingroðanai, manuâlai medicînai - tabletes te nelîdzçs. Sorry , ja kâdu aizskâru - vienkârði savu darbu mîlu un patîk strâdât ar cilvçkiem.
BET , protams , varat lûgt izbanot mani !!

Plant !! Ai, cik neglîti mani apvainojat !! Pieraksts pie manis praktiski ðai un nâkamai nedçïai ir pilns , un es jau nespçju strâdât 24 st. diennaktî , jo man ir gîmene , bçrni un visi pienâkumi , kas saistâs ar precçtu sievieti. Tas , nu , nav glîti ka 3 VEÈI METAS VIENAI SIEVIETEI VIRSÛ UN NOZÂKÂ > VAI SAVAS PACIENTES ARÎ TÂPAT NOLIEKAT ? Kas tas bûtu ðovinisms ? Zçni mîliet vairâk dzîvi , sievietes un savus pacientus un bûs jau labi !! '"Zçl , ka jaucat citiem galvas un neïaujat uzklausît citu kolçìu padomus - bet devâm taèu zvçrestu - nekaitçt !!!
Citiem , kas lasîs - pârdomâjat to izlasat.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 20?
Ziņa: