sex ar dzîvniekiem

Aizsāka domîgs? 

vasja
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 11:28
Gaèa, man liekas, ka vecaiszçns nupat ir aizdirsies. ))) Bet nelabi toè palika. veeeeeeeeee!!!
Gatis
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 11:34
vasja.........es to pamaniiju, jo ieprieksh ta veel vilka ticami, tad peec shitaa peedeejaa komenta vinjsh aizdirsa pa taalu, jo pazuda ticamiibas moments. Tapeec arii taads man koments bija:))) Bet labs.
cibins
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 11:49
Es ievadiju savu locekli ponenes spermas pilnaja petenite ta bija ista svetlaime. Ieksa bija loti karsts un jutu ;ka petenites muskuli maigi atlaizas un savelkas maigi masejot manu locekli . Es nobeidzu vina ieksa. Ta es milejos katru dienu visu nedelu un guvu neaprakstamu baudu . Ta noteikti es butu turpinajis,ja man nebutu jabrauc loti svarigas darisanas uz Latviju . Latvija es satiku tagadejo sievu un es uz arzemem vairs nebraucu un zoof. atiecibas vairs nepiekopu ,ja vienigi video limeni. Man sieva dod visu ,mes par to esam runajusi un vina mani nenosoda . Es pats sevi ari nenosodu ,jo to tapat vairs nevar izdarit par nebijusu un turklat man bija labi . Runajot par daudzajiem zoof saitiem -'' ja ir pieprasijums tad ari ir piedavajums '' !!!
cibins
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 11:56
Es nevienu nevelos parliecinat ,ta ir jusu darisanai ticet vai ne ! Man Nja jautaja un es godigi atbildeju! Man ir ari video ,ka es to dariju!
Lukreecija
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:11
Kaa Tev izdevaas visu to aatri un operatiivi uzfilmeet?
ai
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:12
Jâ, garîgi slimiem cilvçkiem pazûd paðkritika
Gatis
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:20
cibins..........kas ir tava sieva Latvijaa..............zilonene Zuze zoologjiskajaa daarzaa??????:))))))))))))
nav svarigi
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:27
Nu bâc, izlasot ðito visu toè nelabni palika. Secinâjums viens - cilvçki ir slimi un neârstçjami, tas vairs NAV NORMÂLI!!!
Nu bïâviens, cik tâlu vçl....

Un vçl - vai neesat aizdomâjuðies, ka tâ visa ir veiksmîga datorgrafika? Tâdiem slimiíiem kâ jûs? It îpaði tâ, kur sievietes bez maz vai sasniedz orgasmu. MUÏÍÎBAS!!!! Par dzîvnieku vispâr nerunâsim. Tâs visas ir muïíi'bas slimajiem. Un tie vîrieði, kas uzmâcas dzîvniekiem vispâr ir dir.â drâþami...
vasja
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:29
Nu tâ, forumam tagad ir savs zoofils Cibiòð. Kas nâkoðais - nekrofîls Buòìis?
Gatis
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:34
Toch cibinjsh vareetu niku biki izmainiit, jo kaa nekaa vieteeja meeroga (foruma) slaveniiba. Zoofils - Cibinja kungs:)))))))))))))))))
cibins
Re:Zuti
10.05.2005 12:44
Man uz arzemem bija lidzi kamera ,kad es to dariju treso reizi uzstadiju kameru un visu nofilmeju!
cibins
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 12:58
cienitais ''nav svarigi'' diemzel ta nav datorgrafika,jo es personigi pazistu sievieti kura milejas ar suni un vina teica ,ka ar suni esot loti labi orgasmi. Un tadu sieviesu paliek aizvien vairak! Un par dirsa rausanu -vai tu neesi pedins?
nav svarigi
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 14:14
cibin - viena tante teica... bet vai pats personiigi esi redzeejis, kaa taa sieviete "milejas" ar seuni?
Tad pasaki man, kur rodas sunim instinkti, jo kaa jau te ieprieksh tika mineets - suns dara TO tikai tad, kad saozh, ka kuce (lasi: sunju meitene) izdala attieciigas smakas. Tagad pasaki man, kaa taa sieviete panaak, ka suns kaapj vinjai virsuu?
Nozheelojami...

P.S. Taadaa gadijumaa, kur skataas dzivnieku aizstavji?
Mani neuztrauc cilveeki, lai vinji dara ko un kaa grib (ja vien taa ir briiva izveele), bet nu dzivniekiem gan luudzu liksim mieru.

Cibin - Tu pats neesi normaals, ja draaz poniju... Blaaviens, kur rodas taadi izdzimteni????
Gatis
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 14:49
cibins..........blakus teemaa ir probleemas ar sunjiem, varbuut Tu tur vari izliidzeet?:)))))))))))))))))))))
Re: sex ar dzîvniekiem
10.05.2005 16:50
Varbuut tai smakai arii ir kaada noziime bet suns tochna ir taads lopinjsh kuru var pavedinaat draazt visu ko vajag.
Var but kads var uz mailinu atsutit kadu linku ko varetu paskatities pa zoofiliju amandina2005@delfi.lv ???????
ha*ha*
Re: sex ar dzîvniekiem
18.10.2005 16:19
Vaax, smieklu dopings visai dienai..:))))))))))))))))))
Gata un Cibina dialogs velk uz excellent.....:)))
Liekas ka cibina fantaazijas pluudi veel nebeigsies...:))
I.B.
Re: sex ar dzîvniekiem
18.10.2005 20:27
Tas nav normali! :(
lm
Re: sex ar dzîvniekiem
19.10.2005 10:05
Palsiju te sarakstito - nu ahuj... - gariga atpaliciba!
Cibiòam - tu izvaroji ezeli un pie tam to visu uzfilmeji, un tava sieva to atbalsta?
sexîgâ
Re: sex ar dzîvniekiem
19.10.2005 13:56
Esmu zoofîlijas pretiniece, bet reiz sen bija gadîjums kad viesojoties kâdâs lauku mâjâs vîòu lielais òûfaundlends man seksuâli uzmâcâs, leca virsû.

Cibiòam laikam biuðas problçmas ar cilvçcîgu audzinâðanu. Ka uz dzîvniekiem velk. Izklausâs intelektuâli un emocionâli nepieaudzis, lîdz ar to jûtas sveðs pieauguðo sabiedrîbâ.

Pedofîliem laikam lîdzîgs iemesls viòu problçmai.
Re: sex ar dzîvniekiem
19.10.2005 14:51
Dîvaini.Lasot visu ðo, atceros,ka laukos,kur dzîvoja mana vecmâmiòa,vienâ mâjâ bija suns,kas vienmçr íçrâs ap kâju un imitçja sex kustîbas.Tâds jau nu tieðâm darîtu visu,ko kâda dâma vçlçtos.Bet rodas jautâjums.Vai viòð tâds bija,vai tieðâm sieviete pçc 60 gadiem viòu bûtu tâ iemâcîjusi?Viòai pie tam bija arî vîrs.
sexîgâ
Re: sex ar dzîvniekiem
19.10.2005 14:59
Nu nedomâju ka tam òûfaundlendam kâda bûtu ko mâcîjusi, man prâtâ tas nenâca. Tur dzîvoja tâda ìimene, bçrnu daudz. Likâs ka sunîtim paðam gribas uzmâkties. Varbût suòu meitenes trûka ka meta acis uz cilvçkmâtîti.

Tâpat laikam kâ kalnieðiem sievieðu trûkst, tad pievçrðas kazâm; un Cibiòam tur sveðumâ meitenes trûka, tâpçc kustoni sâka iekârot.
Sorry, you can't reply to this topic. It has been closed.