NIEREE CISTA

Aizsāka Puika 

Puika
NIEREE CISTA
29.05.2003 11:46
Labdien, gribeeju uzzinaat arsta viedokli par CISTU NIEREE. Cistai ir divi kambari, diezgan reti ir suudziibas pa saapeem nieres rajonaa!Cista 3 gadu laikaa nav mainijusi savus apkaartmeerus. Vai cilveeks ar cistu nieree var normaali dziivot un vai tas nav biistami?
Jau ieprieksh saku paldies.
otto
Re: NIEREE CISTA
31.05.2003 13:45
nieres cistas ir bieþa parâdîba, es pat to nesauktu par slimîbu
viss atkarîgs no tâs lieluma, atrasðanâs vietas, satura
nelielas lîdz 4 cm diametrâ , ja netraucç nierei strâdât nebûtu jâârstç - jâkontrolç sonogrâfiski vai nepalielinas
lielâka izmçra kas jau deformç nieri , vai arî ja atrodas tâdâ vietâ nierç, ka traucç viòai strâdât, bûtu jâlikvidç
ja roda aizdomas par izmaiòâm saturâ sieniòu biezumâ (ultraskaòâ) iespçjaams labâk aprunâties ar urologu varbût nepiecieðami papildus izmeklçjumi
dzîvot ar nieres cistu var normâli nekâdu ierobeþojumu fiziskâs aktivitâtç vai çsðanâ anv nepiecieðami
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 2?
Ziņa: