kuòìa diagnoze.

Aizsāka dietiste 

kuòìa diagnoze.
15.09.2004 18:02
Labdien,
vai kads man varetu paskaidrot, kas ir aksiali hiatala hernija ar gastrofagialu atvilni. Hronisks gastroduodenits ar atrofiju antruma. Aktivs m.duodenits. Un vai sitais viss ir arstejams un ka???
Re: kuòìa diagnoze.
15.09.2004 19:14
Katraa zinjaa nekas nopietns :))

aksiali hiatala hernija ar gastrofagialu atvilni - kungja augsheejaa dalja iesliid caur diafragmu kruushu kurvii. Papildus ir taa ka muskuliitis kas cirkulaari saraujoties traucee bariibas atgrieshanos no kungja uz bariibas vadu - nestraadaa pareizi - laiku pa laikam taa bariiba ienaak bariibas vadaa no kungja puses,

Hronisks gastroduodenits ar atrofiju antruma - taa var buut tikai histalogiska diagnoze - visdriizaak glotaadu ir "nolietojusi" helikobakteerija - kas dziivo kungii ~ 80% iedziivotaaju.

Aktivs m.duodenits - nezinu kas ir tas m., bet taa te lieta vairaak liek domaat ka tiek lietots kaads diklofenaks vai asipiriins. Vienkaarsh iekaisums divpatsmit prikstu zarnaa.

PAR AARSTEESHANU - vieniigais ko var ieteikt ja ir suudziibas - helikobakteerijas aarsteeshana, ja nomoca tas sauktais reflukss - omeprozols.
qwq
Re: kuòìa diagnoze.
15.09.2004 19:38
ârstçt var un vajag
pamatâ rix visu uzrakstîja
morâle - draudzçties ar labu gastroenterologu (ilgi, varbût pat visu mûþu) un tam klausît
Paldies, RIx, un qwq. A cik biezi tas labais gastroenterologs jaaomekle? Kautka negribas man laiku pa laikam to kopru rit, nau nekas patikams. Domaju tik,ka ar to kungi, kas spraucas uz augsu, vai nakamaja grutnieciba tas neparvaksies dzivot blakus plausam? Man tas sajutas nepatik :( Un vai es varu sportot???
ich
Re: kuòìa diagnoze.
16.09.2004 18:24
bet ja taa gljotaada atrofeejas, vai kunjgjis nevar kaadaa jaukaa dienaa pats sevi nonjammaat??
qwq
Re: kuòìa diagnoze.
16.09.2004 18:59
domâju Tu ari to noskaidrosi, kad pirmo reizi pie viòa aiziesi
tik traki jaun nav kâ izskatâs
par sportoðanu, dietu u.c. utt - labâk pajutâ viòam - najaukðu galvu
ja vajag konkrçtus ietekumus par ârstiem - prasi (rekom.-bez kâdas personîgas ieinteresçtîbas)
qwq
Kuri tad ir tie labie arsti?? Biju pie Voltneres Strados, un to par sportoðanu neuzprasiju, bet ta isti ari nesapratu neko no ta ko man saka, jo biju izbesijusies rinda gaidot :( Un skiet, ka vinai ari nebija laika ta isti un pamatigi visu izskaidrot. Sapratu tik, ka visu muzu neko smagu nevaru celt, jagul ar piepaceltu galvgali, nu it ka kiegeli zem gultas galvasgala kajam jaliek, sviesc kautkads, jo tadas prasibas es nevaru ieverot, man tak bernins mazins, kas jacila, un nevaru ari kieìeïus iztaba sanest, pec ka tas izskatisies...nezin, to uz augsu lienoso kungi ar operacijas palidzibu saturet nevar? Nu, to diafragmu aizsut ciet.???
Re: kuòìa diagnoze.
17.09.2004 15:30
aizej pie Mezeckas,vinja visu siki izskaidro,uzziimee bildi kas vainas kungjim un nozime arsteshanu.Es jau jutos krietni labak,mums diagnozes stipri lidzigas
Kur vina pienem? Vai rindas garas? Un cik maksa?
Re: kuòìa diagnoze.
17.09.2004 16:02
Mezecka pienjem ARSA,rindas garas,bet var tikt ari gaidot dzivaja rinda, vinja ir arsts, kas nevienu neatraida, visu siki, smalki izstasta,man uzzimeeja uz lapinjas kads izskatas mans gremoshanas trakts,kas tam vainas.
Vizite maksa 10 LS, man ir polise, ta ka man bija par velti.
Bus labi, ta nav mirstama vaina, tikai jaievero dakteres teiktais un viss bus OK.
Re: kuòìa diagnoze.
17.09.2004 16:02
Panjem lidzi savu endoskopijas aprakstu, jo bez ta daktere neuznjemas arsteshanu
qwq
Re: kuòìa diagnoze.
18.09.2004 09:16
varu vçl ietekt GASTRO - Linezerâ (Leja un Co)
Doc. Puíîtis un Prof. Danilâns Strados

Pamatâ gan Votneres ieteikumi ir pamatoti varbût nepietiekami izskaidroti un "paprasti" pasniegti, bet nedomâju, ka citi Tev dos principiâli savâdâkus ietekumus (piem. íieìeïa vietâ var nopirkt funkcionâlo gultu, bet galvgalim guïot vienalga jâbût paceltam)

Probçma ir TAVA un tikai TEV jâizðíiras - slimîbu ârstçt (piem. nolîgt aukli bçrniòa cilâðanai) vai neârstçt

Ârste nav vainîga ka TEV ir tâda slimîba, kuras dçï nepiecieðami zinâmi ierobeþojumi, kas varbût traucç sadzîvç u.c.


Ja domâ, ka tas ir sviests - nu ko, katrs savas laimes un nelaimes kalçjs

Nedomâju ka citi ârsti dos principiâli savâdâkus ieteikumus (tas bûtu pretrunâ ar slimîbas bûtîbu), ja tiem nepiekrîti principâ tad vari arî tâlâk citus ârstus neapmeklçt.

P.S. Slimîbu var arî operçt ja tik strikti nevari ievçrot reþîmu un ârstçties ar medikamentiem
To qwq
Protams, nesaku jau ka arsti vainigi pie manas slimibas, man jau ar to jadzivo, bet gribejas jau plaðaku un pamatigaku problemas skaidrojumu un iespejamo risinajumu veidus, lai nebutu pec tam pa internetu jamekle risinajumi. Bet saprotams ari, ka arstam slodze pamatiga, jo aiz durvim sez pacientu jura un darba laiks ierobezots :(
qwq
Re: kuòìa diagnoze.
18.09.2004 15:46
OK - pamçìini pie manis vai citu ieteiktajiem (labâk izvçlies maksas pakalpojumus, jo tad no ârsta varçsi prasît vairâk), lai veicas
Paldies,
Vel viens mazs jaut. Izlasiju ka kartupelu sula tiri labi dziedejot gastritus un visadus tur kunga iekaisumus...vai ta varetu but?
qwq
Re: kuòìa diagnoze.
18.09.2004 17:13
kaut kas no tautas medicînas
kartupeïu sula ðíiet neko sliktu nedarîs bet brînumus negaidi, tas nav aizstâjçjs ârsta norâdîjumiem un zâlçm
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 13 pieskaita 9?
Ziņa: