Par ASINS AINU

Aizsāka SigitaL 

SigitaL
Par ASINS AINU
08.05.2008 13:26
Ko sevî ietver pina asins aina?
meklçju internetâ un neatradu informâciju par to...
Sigitai
Re: Par ASINS AINU
08.05.2008 17:43
Tâ ietver sevî datus par:

WBC- leikocîti, RBC – eritrocîti, HGB –hemoglobîns, HCT- hematokrits, MCV – vidçjais RBC tilpums, MCH- vidçjais Hb saturs, MCHC – vidçjâ Hb koncentrâcija, RDW – RBC anizocitoze, PLT- trombocîti, PCT- trombokrits, PDW- PLT anizocitoze, MPV- PLT tilpums, LYM- limfocîti, MO- monocîti, EO- eozinofilie, BA- bazofilie, NE- neitrofilie procentuâli un absolûtos skaitïos, + leikocitârâ formula (St- stabiòkodolainie, Sg-segmentkodolainie un Ly+Mo+Eo+Ba %) + EGÂ –eritrocîtu grimðanas âtrums.
SigitaL
Re: Par ASINS AINU
08.05.2008 19:21
PALDIES!!!
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 10 pieskaita 18?
Ziņa: