Svîst rokas, kâjas

Aizsāka Maira 

Maira
Svîst rokas, kâjas
12.01.2008 19:36
Man ïoti bieþi ir aukstas un sasvîduðas rokas! Pilnîgi neçrti ar cilvçkiem sarokoties un ballç lçno deju dejot ar neçrti! Kad jâraksta kontroldarbi pilnîgi lieku zem rokas citu papîru, lai nav visa kontroldarba lapa slapja! Un reizçm, arî paduses dikti svîst - pat tâ ka var just kâ pilîte nopil no paduses! Tagad ar rakstu it kâ nekâda stresa nav, bet rokas slapjas....Vai pret to nav kâdas zâlîtes?
Re: Svîst rokas, kâjas
12.01.2008 20:10
Varbuut ar neirologu parunaat...?

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Maira
Re: Svîst rokas, kâjas
12.01.2008 20:35
Ai nç negribu es neirologu! Tâpat zinu, ka man ir labila nervu sistçma! Viòð man atkal teiks lai nedzeru kafiju un neko karstu vispâr nç, arî neko aukstu nevajagot dzert, neko saldu, neko sâïu utt. Teiks, ka vajag ievçrot reþîmu un vçlams vingrot katru rîtu utt! Bet man tâs rokas svîda arî bçrnudârzâ, kad bija gan reþîms, gan veselîga pârtika un pastaigas svaigâ gaisâ!
Re: Svîst rokas, kâjas
12.01.2008 21:44
...uudens proceduuras labi stabilizee vegjetatiivo nervu sisteemu... peldeeshana, uudens aerobika, zemuudens masaazha, peerlju vannas... bet nostaadne neko neveeleeties mainiit vien iedzert kaadu zaaliiti nekaadu labo rezultaatu vis nesola... miers, taapat kaa skaistums, naak no iekshaam...
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 15 pieskaita 12?
Ziņa: