Zarnu attirisanas veidi!!!!!!

Aizsāka Samanta...000 

Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 11:03
ku! sargaa savu fronti...
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 11:10
plants no cita PC

Pastaasti siikaak par nopietnajaam sekaam...


,,,

Nu kaa tad ka sargaaju... uzbruceeju daudz bet mees tikai divi... :)
plants no cita PC
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 11:28
Tieði disbakterioze. Vispirms bija tâ, ka nevarçja ieçst ne augïus, ne dârzeòus, ne ceptu ne vispâr kaut kâdu. Organismam bija tikai viena atbilde - ilgstoðas caurejas. Tâ kâ cilvçks diez gan hipohondrisks un ar plaði/profesionâlâm zinâðanâm, tad aiz bailçm parakstîja sev visai îpatnçju diçtu. Un tas velkâs jau gadiem. Nekâdu atkâpju. Katru maltîti beidz ar festâlu vai mezim forte, vai ko lîdzîgu. Rezultâtâ organisms nav spçjîgs cînîties ne ar kâdu infekciju. Lîp visi vîrusi, jebkurð puðums beidzas ar sastrutojumu. Stiprs kalcija trûkums - lûzumi. Vispâr sajûta tâda, ka cilvçkam ir pilns bada laiku saslimðanu komplekts, trûkst tikai cingas.
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 13:16
plants no cita PC

Izskataas ka cilvs ir paarcenties bet ar klizmas paliidziibu nevar sachakareet tievo zarnu floru. Buus vien kaut kaadu suudu ierijis ceriibaa ka tas uzlabos veseliibu. Es kaa reiz greizi skatos uz taam aptiekaa dabunaamaam vielaam. Nekad neesmu vareejis saprast kaa suudu ar suudu notiiriit...
plants no cita PC
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 14:44
Visa ðî opera velkas gadiem. Nekâdus aptiekâ nopçrkamos nezkambrînumus nedzçra. Nebija vajadzîbas. Cilvçks pats bija ârsts un visu ïoti labi saprata un saprot. Kâdreiz nebija laika pievçrst uzmanîbu savam organismam, tagad iekritusi galîgâ hipohondrijâ (ja tâ var teikt).
kaza
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 15:41
Nç, nu man jau patîk – tonizçjoða klizma. Varçtu vçl iemidzinoðas, smadzeòu darbîbu veicinoðas, pret plakano pçdu.... Mans personîgais stâþs – viena klizma 10 gadu vecumâ pirms apendicîta operâcijas (bet netaisîju pati). Un piekrîtu haizivij, jo godîgi sakot man izliekas, ka vienkârði atraduði vienu caurumu, pa kuru var íermenî iekðâ drusku palîst un nu tik uz priekðu. It kâ zarnas bûtu vienîgâ vieta, kur sâròi sakrâjas (ja vispâr tâdi sakrâjas). Kâ ieteiksiet tîrît asinsvadus, plauðas, kuòìi, ðûnas? Caur zarnâm neizbakstîsi, tâpçc varbût vajag sâkt ar pareizu çðanu, nevis vienkârði çst visu, kas garðo un tad triekt pa virsu UB un klizmas. Bet vispâr man jau nekâda naida, lai klizmojas, kam kârojas.
Pastâstî sîkâk, kâ tev to klizmu taisîja!
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 16:06
Hmm? Es jau neko. Es tikai popularizeeju. Es nezinu kaa citiem bet prieksh manis klizma ir gan patiikama erotiska lieta gan laba veseliibas uztureeshanas proceduura. Viss atkariigs no taa kam to taisa ;) Ideaals variants jaunai meitenei kurai patieshaam vajag klizmu... :)
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 16:17
Vispaar man ljoti zheel ka reti veidojas kaads konstruktiivs dialogs par klizmu izmantoshanu. Parasti shiis teemas vairaak atgaadina divu preteejo nometnju ciinju... Man ir paziistam diezgan daudz cilveeki (tai skaitaa no foruma) kuriem ir pozitiiva pieredze ar klizmaam bet vinjiem nepatiik par to publiski runaat...
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
05.01.2007 16:29
Ku
Zini, man tieðâm ïoti þçl, ka par tâdu procedûru kâ klizmas nepiedomâju, kad biju grûtniece.Tas bija vienîgais periods dzîvç, kad iznâca "cînities ar rungâm", droði vien klizmas bûtu palîdzçjuðas, jo ðajâ periodâ aizcietçjumi mçdz bût
Un tavam vîram arî tas nepieleca?
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
07.01.2007 15:23
Kaads ir meeginaajis Sennas lapu teeju?
It kaa arii pret aizcieteejumiem. Nez cik efektiivs?
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
07.01.2007 15:52
Jautâjums ir pavisam cits - proti, kâpçc to klizmu gribat taisît? ja tas ir vienîgais veids ,kâ panâkt vçdera izeju, jo ir ieildzis aizcietçjums, vai ,kâ jau minçju - sagatavoðana pirms operâcijas vai izmeklçjuma- tad OK, jo tas ir izòçmuma gadîjums. Bet par tâm tonizçjoðâm ,erotiskâm un kâdâm tur vçl ... brrrr.... attopieties! tomâr vajag klausît mâti dabu! nu nav tak visi kâ Ku! - tikai anâlâ seksa piekritçji, tur nu tâs klizmas ir neizbçgamas, bet ar neko jau labu nesola turpmâkajâ dzîvç no veselîbas un anâlâ sfinktera tonusa viedokïa....
relakse
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
07.01.2007 23:09
grûtnieces nedrîkst taisît klizmu, diemþçl var beigties ar SA
Re: Zarnu attirisanas veidi!!!!!!
08.01.2007 01:08
Hmm? Skatos, bez manis esat galiigi no patiesaa celja novirzijushies :)


dace

Vispaar sennas lapaam ir slikta slava jo tiek pieskaitiita pie lietaam kas rada atkariibu. Kaut gan vispaar jautaajums par atkariibu striidiigs. Ir lasiiti darbi kuros apgalvo ka nekaada atkariiba nerodas. Zinaamu cilveeku pieredze diemzheel to neapstiprina... Bet ja buusim preciizi tad runa parasti ir par sennas tableteem. Ir apgalvojums ka senna taapat kaa klijas ir mikroasas un izraisa zarnu iekaisumu... Sennas teeja vareetu buut ar maigaaku iedarbiibu.


haizivs

Vispaar es klizmu piedaavaaju kaa eertu, ekonomisku, droshu, ekologhisku, nekaitiigu veedera izejas reguleeshanas liidzekli kam piemiit taadas pozitiivaas iipashiibas kaa nevienam citam liidzeklim ieskaitot Microlax. Tas ir svariigi tiem kas prot to noveerteet bet neder visiem jo cilveekiem meedz buut arii citas prioritaates.
Bet kas attiecas uz speciaalajiem klizmu veidiem tad taa ir pavisam cita runa. Tas ir "na ljubitelja".
Un veel viena svariiga piebilde. Ljoti neieteiktu anaalaa seksa cieniitaajiem aizrauties ar klizmaam ja vinji negrib kaartiigi nosmeereeties ar suudiem. Iznjeemums ir aizcieteejums vai situaacija kad taisnajaa zarnaa visu laiku staav kakas. Bet tas jau attiecas vairaak uz mediciinu ne kaa uz seksu...


relakse

Kaa reiz daudziem caurejas liidzekljiem piemiit dzemdiibas rosinosha iedarbiiba un taapeec ar tiem vajag buut uzmaniigiem gruutnieciibas laikaa. Un tieshi klizma skaitaas droshs liidzeklis gruutnieceem. Tikai nevajag taisiit klizmu ar karstu uudeni, tad gan var panaakt SA it iipashi pie maziem gruunieciibas laikiem kad dzemde ir maza un viegli paarkarst.
Jâ, no klizmas nekâds SA nebûs, ja ûdens bûs istabas temperatûrâ un klizmas trauks netiks celts pârâk augstu virsms klizmojamâs grûtnieces gultas!
Ir taèu mediíu speciâli izstrâdâta 2 nedçïu pakâpeniska zarnu trakta attîrîðanas programm Colo- Vada kas netraucâ doties uz darbu un tur klât viss nepiecieðamais, lai nerastos aizcietçjumi, disbakterioze un vçl kâdas problçmas. Protams, daudz jâdzer ûdens.
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 22 pieskaita 11?
Ziņa: