Cista niere!!

Aizsāka Alina 

Alina
Cista niere!!
04.10.2006 17:43
Sveiki!biju sonografija,atrada cistu niere.esmu satraukusies.zinu ka no olnicas cistas medz uzsukties,bet nieres?ko darit?
paldies
Alina
Re: Cista niere!!
04.10.2006 21:07
varetu kads kas zin paskaidrot,ko tas nozimee un ko darit..
Alina
Re: Cista niere!!
04.10.2006 22:51
ludzu pastastiet kas zin,,esmu satraukusies.
gugucis
Re: Cista niere!!
05.10.2006 09:28
sveika!manai vîramâtei arî cista nierç,pie tam niere viena pati palikusi,un neko,dakteris teica,ka neko nevajag darît,viss esot ok.arî medicînas forumâ lasîju par cistu nierç,ka,protams,jâiet pie daktera,nefrologa vai ìim ârsta,ja ir sakarîgs
Re: Cista niere!!
05.10.2006 10:08
Svarîgi ir cik ðî cista liela, kâda veida, kurâ nieru vietâ atrodas.
Parastâs nieru cistas, ja tâs nav lielas un atrodas uz nieru virsmas- nav bîstamas un ïaundabîgajos nepârvçrðas; tâs arî îpaði neârstç, tikai veic regulâras pârbaudes un "uzrauga" ðo cistu;
Ir arî citu veidu cistas kas izraisa bîstamas nieru slimîbas- daudz sîku cistu sakopojumi ( policistoze, multicistoze ).
Veicot organisma attîrîðanu un limfâtiskâs sistçmas tîrîðanu, var panâkt bûtiskus veselîbas uzlabojumus arî cistu gadîjumâ, jo pamatâ cistas veidojas un palielinâs tieði piesâròotâ un skâbâ organisma vidç.
Alina
Re: Cista niere!!
05.10.2006 14:01
cista atrodas-kreisas nieres apapkspola rajona centrala zona pie dilatetas piltuvites cista 13,3mm.laba niere dalitu savacejsistemu.
si cista atrodas uz nieres virsmas vai iekspuse?esmu satraukusies.sonografiju kas taisija,teica neko nedarit.bet tads satraukums.
jaiet ir pie urologa?
un ka es vatu attirit organismu?zinu ka dietas.veseligaka partika.
gugucis
Re: Cista niere!!
05.10.2006 15:57
Klau,Alîna!Aizej tomçr pie LABA,PROFESIONÂLA nefrologa,un izprasi sîki smalki par ðo lietu,jo ðeit pârsvarâ tomçr nav dakteri forumâ!lai veicas!!!
Alina
Re: Cista niere!!
05.10.2006 19:14
URO -centra labi urologi?dakteris Karulis?domaju iet pakonsulteties pie vina.mm?
ZZZ
Re: Cista niere!!
05.10.2006 19:32
Ja tev bûtu nierakmeòi, tad varçtu iet pie urologa uz Linezeru.
Tev vajag nefrologu - Stradiòos vai Gaiïezerâ. Vai tev nav neviena radinieka, kas bûtu slimojis ar nierçm - tâs lietas mçdz iedzimt, lai gan bûtu jâbût daudz cistâm, lai rastos problçmas.
Alina
Re: Cista niere!!
07.10.2006 19:49
Tatad-ja viena cista,tad tas nekas,ja butu vairakas tad jasatraucas?
esmu visu laiku gajusi pie urologa,vai pie vina nevar griezties ar so problemu,vai ari sutis vins pie nefrologa?
ne,es vispar pirma gimene kam visas kaites,izoperets zultspuslis,veidojas akmeni,zemu nieres,ar dalitu savacej sistemu.un tagad biju uz sonografiju-plus vel cista,
esmu satraukusies.tas ir slikti-cista?vinja medz parveidoties launaa?
alan
Re: Cista niere!!
08.10.2006 14:07
man ir 9mm cistisks veidojums prostatas bâzes daïâ, urologs paskatîjâs uz tiem ultrasonogrâfijas rezultâtiem un teica, lai nesatraucos uz dzîvoju vien tâlâk. A kas tas varçtu bût par veidojumu un man ieðâm ne par par jamu absolûti nav jâsatraucas??
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 12?
Ziņa: