Ka tikt vala no varzacim?

Aizsāka dina 

dina
Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 14:28
Isteniba jautajums ir vai tas likvide ari kaut kada iestade? Piemeram skaistuma salonos vai poliklinikas?

Esmu meginajusi ar plaksteriem tikt no sim vala, bet tad jau laikam tak es neesmu tik pacietiga, ka vajadzetu un nemerceju sis ik vakaru pirms plakstera mainas un nekadas rivetas kartupelu putras virsu ari neesmu turejusi, jo nav isti ticibas tadai lietai (un mazliet ari slinkums...).....

Cik maksa salona tada varzacs nonemsana? Nav man si traki liela, bet negribas ielaist dzilak....
varbut varat ieteikt kadu vietu, kur varu griezties?
li
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 15:27
Vari griezties íirurga, lai noòem - tas ir viòa darbs. ðíiet, ka to var izdarît arî kâdos kosmçtskajos salonos. Un lai varþacis nerodas no jauna - valkâ çrtus apvaus (lai nav pârâk ðauri, lai nespieþ un neberþ), jo ja turpinâsi staigât ar tiem paðiem apaviem - varçsi pçc kâda laika atkal taujât, kâ tikt vaïâ no varþacîm.
Bet nu tâ jau ir tava darîðana.
ineshuks
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 15:49
Duofilm- triis vakarus pasmeeree i pati atkritiis. bet nemainot apavus nekas jau nemainiisies, buus klaat atkal. Man domaat taas likvidee visos salonos, kur taisa pedikiiru. vismaz lielaakaajaa daljaa.
dina
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 16:23
a nesaprotu no kadiem apaviem man si pagajuso vasaru uzmetas!!! Nenesaju ne saurus, ne augstapezu apavus....esmu isti sportiska tipa cienitaja un vasara labprat plikam kajam vai sandales staigaju...daudz pa juru un udeni vispar nemos....

-----
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 18:31
Ir prasts Krievijâ raþots plâksteris.Izklausâs jau varen lçti,bet palîdz efektîgi.
dina
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 19:06
es izlietoju divas pakas tadu vacija razotu plaksteri, kurs visu laiku it ka sluca nost no tas vietas, man ir tiesi uz ta ikska spilventina it ka... Un tad vel norvegu plaksterus palietoju, kas kita kruti....tacu lidzko partraucu, ta si attauga atpakal. Reizem pat likas, nu tur jau viss ir iznacis ara, bet si pec nedelam atkal vieta bija! Ta ka mana kaja sai laikam traki tik!
-----
Re: Ka tikt vala no varzacim?
11.06.2004 19:22
arî es sâku ar tiem dârgajiem un nekâdu rezultâtu.No tâ plâkstera ir jâizgrieþ gabaliòð varþacs lielumâ un vçl ar parasto plâksteri pa virsu jâuzlipina uz varþacs.Jâtur trîs dienas.Mazgâjos ar maisiòu kâjâ:)Kad noòem,tad jâpamçºcç karstâ ûdenî un tad tâ varþacs kâ cepure nonâk nost.Protams tur daþi matiòi paliks,bet tos es izvilku ar pinceti.Pirms plâkstera arî jâizmçrcç karstâ ûdenî.Man pat redzçt nevar,ka tur bijis tâds briesmonis.
......
Re: Ka tikt vala no varzacim?
16.06.2004 22:59
es savas varzacis likvideeju ar laazeru...iisteniibaa diezgan saapeeja.....bet nu efektiigi

varzhacis metaas taapeec, ka centies patureet savu ienaidnieku pastaaviigaa redzeslokaa. Taa zinaatnieki saka.
dina
Re: Ka tikt vala no varzacim?
17.06.2004 18:50
Cik maksaja ar lazeru? Kura iestade Tu to dariji?

zzzzzzzzzzz
Re: Ka tikt vala no varzacim?
04.02.2005 17:34
kjiploku pieliec uz nakti. peec 3 dienaam jau redzeesi rezultaatu.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 23 pieskaita 23?
Ziņa: