Movalis

Aizsāka Santa 

Movalis
23.08.2006 10:37
Kam lai tic? Kardiologam, kas vienmçr raksta Movalis 15 mg, vai aptiekâriem un zâïu reìistram, pçc kâ tie arî vadâs, ka tâdas devas nav, ka ir tikai 7.5 mg. Zâïu, instrukcijâ arî pieminçti gan 7.5, gan 15 mg. Man tagad dzert 2 pa 7.5 vai tomçr vienu pa 7.5, jo jau nopirku tâdas, kâdas man aptiekâ iedeva. Un ja dzeru pa 2, man pietrûks zâles, jo receptes man ta vairs nav.
Re: Movalis
23.08.2006 10:45
Tikko pati zâïu reìistrâ ieraudziju, ka ir tâds 15... Ko ta man teikt par aptiekâriem? Vismaz 2 aptiekâs teica, ka mans ârsts ir kïûdijies utt. Ka tâdas nav un ka es iebildu, prasija, vai man vajagot uzrâdît zâïu reìistru.
tontons
Re: Movalis
23.08.2006 11:12
Ne jau viss, kas ir zâïu reìistrâ, ir arî aptiekâ!
Re: Movalis
23.08.2006 11:19
Bet viòi teica, ka zâïu reìistrâ tâda nemaz nav. Jautâja pat vai vaigot parâdît to grâmatu, lai mani pârliecinâtu. Pietam ne jau vienâ vien aptiekâ man tâ teica. Teica, ka tâdas neeksistç vsipâr.
saaremaa
Re: Movalis
23.08.2006 11:21
Nu pie manis aptieka gan ir Movalis 15mg gan iepakojumâ pa 20 tab, gan pa 50tab. Laikam pie manis nesanâca ieskriet:( Vçl ir arî ampulâs ðpricçjamais arî pa 15mg. Tagad Dzer pa 2tab 7.5 un kad izbeigsies vai jau tagad ej uz aptieku kur pirki zâles un prasi BEZ Rp.: lai pârdod tev Movalis cik pietrûkst un izstâsti kas par lietu. Tev noteikti pârdos,ja paskaidrosi kas un kâ.
Re: Movalis
23.08.2006 11:24
Liels paldies :). Es tâ noteikti arî darîðu. Ceru, ka viòi man iedos trûkstoðâs tabletes.
saaremaa
Re: Movalis
23.08.2006 11:25
Iedos, ja ne nâc pie manis:))
farmatante
Re: Movalis
23.08.2006 13:36
Ir gan 15 mg, gan 7,5 mg. Vari pajautât www.farmacija-mic.lv
Re: Movalis
23.08.2006 18:08
Biðk ðíobijâs un teica, lai rît atnâkot, jo pietrûkst 10 dabletes. Uz rîtdienu pasûtîðot. Paldies saaremaa :). Kura rajona aptiekâ Tu strâdâ? Tas, ja nu kâdreiz noder ;).
Re: Movalis
01.08.2009 11:34
Movalis brivi var nopirkt jebkuraa aptiekaa bez receptes..
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 18 pieskaita 9?
Ziņa: