balti plankumi uz âdas

Aizsāka buuu 

buuu
balti plankumi uz âdas
06.08.2006 11:51
Varbût kâdam ir gadîjies lîdzîgi? man pçc sauïoðanâs uz rokâm vissvairâk parâdâs baltiplankumi!
erkils
Re: balti plankumi uz âdas
06.08.2006 12:21
vai tik nebûs kâda âdas sçnîte..iesaku doties pie dermatologa
zaks
Re: balti plankumi uz âdas
06.08.2006 19:21
es ari esmu redzejusi, ka cilvekiem ir taadi divaini balti plekjiishi uz aadas... nav taadi milziigi, bet tomeer gana redzami un ipashi uz ieasulotas aadas ... kas tas ir???
Re: balti plankumi uz âdas
06.08.2006 21:02
Vitiligo.
rika
Re: balti plankumi uz âdas
06.08.2006 22:11
ja âda ir iedegusi un parâdâs balti pleíîði tâ ir vis tîrâkâ sçnîte,un tâda vaina ir ïoti daudziem.
anny
Re: balti plankumi uz âdas
06.08.2006 23:05
kas ir vitiligo?? vai var paris vardos pastastit???
Re: balti plankumi uz âdas
07.08.2006 13:00
Brîvâ brîdî netâ var sameklçt par visu ko... :)

citçju:Var pastâvçt divi baltu plankumu paradîðanâs iemesli: daudzkrâsainâ çde (âdas sçnîðu slimîba) un vitiligo (depigmentâcijas plankumi). Jums jâkonsultçjas ar dermatologu, kurð var izdarît provi, lai diferencçtu ðîs divas slimîbas. Tikai tad var nozîmçt ârstçðanu.

dr. Larisa Streikiene kosmetologs - dermatologs,

kosmetoloìijas centrs VIP Style,

tâlr. 7273766, 6419504, www.vipstyle.lv
kora_7
Re: balti plankumi uz âdas
08.08.2006 09:34
www.vitiligo.com
liize
Re: balti plankumi uz âdas
10.08.2006 23:22
Vitiligo mani tracina jau kadus 7 gadus un tur diemzel neko nevar darit. Ik reizi, kad paradas jauns tads balts plankums, ir jamacas ar to sadzivot. Citadak nevar...
sise
Re: balti plankumi uz âdas
11.08.2006 10:05
Tie ir tie lielie pleíi, vai tâdi mazi punktiòi? man uz kâjâm tâdi punktiòi ar katru vasaru vairâk parâdâs :(
liize
Re: balti plankumi uz âdas
11.08.2006 16:19
Ir visadi - dazi lieli, citi mazaki. Ka punktini ne gluzi, bet besi ara vienalga...
Elza
Re: balti plankumi uz âdas
10.12.2006 18:42
Tikko izlasiju krievu saita : www.babushka.ua , te ie sikak.
http://www.babushka.ua/receipts/item/?cat=5&sub=101&id=1657
,,,,,,,,,
Re: balti plankumi uz âdas
10.12.2006 21:27
Man vîram bij arî tiebaltie pleíîði tâ saucamâ âdas sçnîte izmçìinâju visâdas smçres,bet vienalga bija tad nospïâvos un nolçmu ka jâpamçìina ar atðíaidîtu etií ûdeni apmazgât bojâtâs vietas un pçc tam kad noþûst ar klotrimazola ziedi un tâ piecas dienas un beidzot nu ir pazuduði tie pleíi.
Nunn
Re: balti plankumi uz âdas
22.05.2007 05:24
Ðitie riebîgie pleíi katru pavasati jâsmçrç ar ziedçm, citâdi kâ pasauïojas, tâ sçne atkal klât. Kad es pie tâdiem tiku, dermatologs skaidri un gaiði pastâstîja, ka tâ bûs katru gadu, tâpçc pirms sauïoðanâs sezonas pamazgâties ar nizoralu un pasmçret vietas, kur jau ir bijis :(
zanits
Re: balti plankumi uz âdas
23.08.2007 23:39
ykur tad arstet to vitiligo,un vai vispar...
Nu man ar ðitâ vaina - vislaik to esmu norakstîjusi uz savu atopisko dermatîtu, jo ðíita, ka vnk tajâ vietâ, kur parâdâs kâds sauss pleíis pçc tam ir balts laukumiòð, bet pçdçjâ laikâ sâku aizdomâties. Bûs laikam vien jâkâto pie dermatologa :)
Aly
Re: balti plankumi uz âdas
24.08.2007 14:06
Man ðausmîgi kaitina, ka manam labam draugam ir ðitâ pati sçne vai krâsainâ çde, visa mugura, kakls un jau uz seju iet!!! Bet ðis man saka, kas esot pârsauïojies, tas no saules, pârieðot. Kad noklâsies viss íermenis, tad nu paskatîsimies, kâ pâries! Es nekâdi nevaru ieskaidrot, ka tas ir jâârstç.
Starp citu, tas ir lipîgi?????
labdien!!
nu man ari ta pati problema pa tiem plankumiem, bet man vinji ir uz abam rokam uz vienas 1 uz otras kautkadi 3,biju pie dermotologa un vinjs teica ka ta esot ta daudzkrasaina ede,bet katad lai vinju izarste??
tas ari varetu but no solarija, vai ir kautkas kas var palidzet tikt no tiem plekiem vala??
un ka var izdarit lai neparadas jauni??
Ebola
Re: balti plankumi uz âdas
26.08.2007 00:12
Tas - Ebolas Viruss. Izarsetesanas nav iespejama. Navejosa slimiba. Trakaka par trakumsergu. x.x
Kur juusu viiram tie plankuminni bija?Tik tiessaam kaa sakaat,juusu viiram tie plankumi paargaaja?Seku nekaadu nebija?Es pameegginaassu peec juusu receptes!Man nekad nav nekas tamliidziigs bijis,kaa tikai ssogad pa vasaru!Paldies ka padaliijaties ar pieredzi!Visu gaissu!
Re: balti plankumi uz âdas
16.05.2008 17:47
tikko biju pie ârsta,viòs man ari noteica diagnozi- daudzkrâsainâ(klizveida) çde. izraktija kkadas zâles no aptiekas speciâlâs. netâ atradu (www.emedicina.lv) par tiem plekishiem,bet man pat tadu isti nav,tikai manuprat pigmenta plankumini,bet izradas ne. teica ka jamazga gan mati,gan íermenis ar kkadu borskabes ðíidumu kadas 10 dienas,un jâvâra arî visas drçbes :(
Re: balti plankumi uz âdas
16.05.2008 18:22
nu nezinu gan.............man arii peec solaarija taadi meedza buut vai peec sauljoshanaas, bet kosmetologje teica, ka tur vienkaarshi esot atmirushas shuunas aadai apakshaa un taapeec ir balti plekjiishi...............
Sandrux
Re: balti plankumi uz âdas
03.10.2008 21:46
Âdas sçnîte noteikti jâârstç, tâ ir lipîga, tâpçc, jo âtrâk uzzsâksiet ârstçðanu, jo labâk citiem, jums akârtçjiem.Ziedes ir daudz un daþâdas, bet noteikti jâapmeklç ârsts, kas nosaka piemçroto, ðie medikamenti ir dârgi, bet labi palîdz...Man bija saskare ar ðâdu slimîbu, labi lîdzçja Caps. Flucanazoli, kas jâdzer 1 caps. nedçïâ un '1 mçn (iznâk dzert 4 caps., maksâ ap 15.-Ls). Baltos plankumus katru vakaru jâiezieþ ar aptiekâ pagatavotu maisîjumu, kas sastâv no Urocila, Glicerîna un acetilskâbes( maksâ ~ 6,-Ls).Sçnîtei nepatîk skâba vide, ziepes labâk lieto, kura sasâvâ ir vairâk skâbâs vielas.Aptiekâs var iegâdâties vannâm domâti ekstrakti.Âdu vienmçr pçc vannas kârîgi nosusinât, jo sçnîtei nepatîk arî sausa vide.Diemþçl, ar drçbçm gan nâksies cînîties, katru dienu jâmaina un pçc izmazgâðanas, gludinât!!!Varbût kâdam ðis tas no rakstîtâ noderçs, lai visiem veicas!!!
Cau no Latvijas,

we in Vaacija have a Vitiligo-Day this year where different doctors and companys will held presentations.
I think you all found a lot of information in internet but believe me, most pages who sell wonderpills or creams only want to make money.
There is still NO 100% treatment for vitiligo. But there are a lot to treatments who can help to make it better or reduce it.
You can read german?
Look at www.vitiligo-bund.de or look at www.vitiligo.at
For us in germany its always the same with treatments. It doesnt matter what we take, its all about 2000 euro a year.
So some fly to the Dead Sea in Jordan or Israel and get good results = 3 weeks special condition and sun = 1800-2000 euro
other go to special hospital and need vitamin and encym = arround 150 euro/month = 1750 + doctor costs a year
and so on.
There is very good waterproof cosmetic from Stiefel Lab. called Dermacolor, see www.kryolan.de
You have questions, please write to vitiligo-bund and maybe the homepage can also be translated into latvian !
Man tādi plankumi pirms dienas parādījās uz sejas, ko man darīt?
Re: balti plankumi uz âdas
18.07.2010 13:07
Ir ļoti vienkārša metode kā no tā izvairīties - nesauļoties...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Vai nav vēl kāds veids?
Krēmi vai kkas tāds?
------
cik ilgā laikā viņi pazūd?
Re: balti plankumi uz âdas
18.07.2010 13:56
Ir - tonālie kremi. Par pazušanu es varu arī kļūdīties bet cik zinu tad pigmenta trūkums ādā ir ļoti noturīga lieta. Lai neteiktu mūžīga. Iespējams, ka to pastiprina nepilnvērtīgs uzturs, bet lieki būtu cilvēkam, kas ir nodarbināts ar savu ārieni, teikt lai viņš ādas uzlabošanas nolūkā ēstu to kas var bojāt figūru...

___________________________________
Jautājumi un konsultācijas - guru03@inbox.lv
Izklausas pec daudzkrasainas edes..
Majas apstaklos plekus var meginat iznidet ar citronskabi vai etiki,ja nekas nepalidz,tad vislabak griezties pie dermataloga,kurs izrakstis specialas smeres..
Vasara saulojoties,ieteicams adu smeret ar aizsargajosiem losjoniem..
Sveiki. man nesen pēc saulē sauļošanās parādijās uz sejas nedaudz sausa āda. Mēdzu iet arī uz solāriju,bet pagaidām neesmu bijusi jau gandrīz 2 mēnešus. Pēc tam sāka no sejas nedaudz iet nost āda tā kā drupačas..Sākumā man parādijās ap muti balts plekis un vēl pēc kāda laicinja parādijās uz sejas vaigiem tādi neleili balti pleķi. Es nesaprotu no kā tas ir. Varbūt pat tas nav no saules. Ar mani šitā notiek pirmo reizi. Vai varat lūdzu pateikt ko darīt?Vai ir iespējamas izārstēt šos pleķus?
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 11 pieskaita 11?
Ziņa: