kairinâtâs zarnas sindroms:(

Aizsāka ine 

Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
13.01.2006 16:23
KZS nepaarprotami ir saistiits ar veghetatiivo nervu sisteemu.
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
23.01.2006 10:46
Mokos ar sho slimiibu jau seshus gadus. Taa shausmiigi bojaa dziives kvalitaati.Esmu gaajusi pie visaadiem aarstiem un vazaajusies pa slimniicaam, bet pagaidaam nekaa. Viens saka, ka var izarsteet,otrs-ka buus jaasadziivo visu muuzhu. Psihologjiski esmu paargurusi no drausmiigajaam mociibaam ar veederu un zarnaam. Eed vai need veseliigi un kaa tik veel nee,veeders puushas,burbuljo,caurejas,aizcietejumi,normalas vedera izejas vispar nav,ljoti reti. Tikai,ja neesmu eedusi kaadu dienu,un veeders daudz maz iztuksojies, jutos normali..Taadeelj ljoti mekleeju kaadu,kuram arii taa buutu,kursh vareetu pastaastiit ko dariit. Tagad arstejos Gastro, bet pagaidam vel bez rezultatiem.Pats trakakais, ka man aizliedza pilnigi visu,kas salds,ne grama nedrikst, bet tik ljoti gribas. Ta ari nesaprotu,ko darit, un vai tiesham nevar izarsteties?:(Help..
man laikam ir paveicies, bet kopð dzeru ârsta izrakstîto fibogel un çdu mazâk dârzeòus un augïus beidzot var par dzîvi priecâties vçderam netraucçjot:)) redzçs kâ bûs kad beigðu fibogel dzert...

ceru, Salfetka, ka Tev izdosies atrast îsto ârstçðanas metodi, zinu kâ ir ar KZS
Saiva
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
23.01.2006 11:49
Man ari si kaite. Tikt no tas vala pavisam laikam toch neizdosies. Bet tas, ka taa saistita ar galvu, ir 100%. Izdzeros kimiju bez sava gala, izmeginaju jutibu uz produktiem un galu gala - nekada rezultata. Aina uzlabojaas, kad uzlabojas emocionalaa passajuta. Tagad tadi isti paasinajumi ir kadas 3 reizes gadaa, bet tikt no tiem nost ir vieglak neka senak (ilgst apmeram nedelu).
Gandriz regulari lietoju Acidofilas balterijas, izvairos no vinogam, bumbieriem, censos ari no aboliem. Saldumus gan edu bezjegaa, no tiem slikti nav. Vissliktak ir pec silta ediena. Ja neesmu edusi silto, taja diena jutos daudz labak. Nekadus burbuludenus! Loti labi palidz, ja ed mazam porcijam un nejaucot kopa Protams, vislabak, ja need vispar, bet ta jau nevar.
Cilducis
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
23.01.2006 15:15
Mani arî nomoka ðis sindroms jau vairâkus gadus. Simptomi ïoti lîdzîgi kâ Salfetkai, îpaði, kad ir stress, tad labi, ja netâlu ir tualete, bet bezstresa apstâkïos viss normalizçjas. Tâ kâ izbraucieni, ceïojumi mani satrauc tieði ðî sindroma dçï, precîzâk - tualetes dçï.
Esmu konsultçjusies ar ârstiem gan no Linezera, gan Stradiòiem, bet dzirdu vienu - ðis sindroms pagaidâm nav izârstçjams. Jâpiemeklç medikamenti, kas mazina tâ simptomus, jâiemâcâs nestresot un jâietur diçta. Man burbuïi un gâzes tieðâm nav tik lielas, ja neçdu saldumus, riekstus, íîmisku pârtiku, pienu, skâbçtus guríus, ðmorçtus kâpostus, utt.
Un iepriecinoðâkais no visa tâ - ar gadiem ðî problçma tikai saasinâsies. Ir doma vçrsties pie netradicionâlâs medicînas. Varbût kâds zin kâdu labu zâïu sieviòu, kurai bûtu pa spçkam tikt galâ ar ðo kaiti?
Psihoterapija. Mâcies to stresu savâdâk izreaìçt, ne caur zarnu traktu.
Laikam jâmâcâs nevis stresu izreaìçt, bet attieksmi pret stresa izraisîtâju.
Tas, protams, bûtu vçl labâk. Ja sanâk.
Citâdi nav jçgas. Vçl var bût nodarbîbas, kas to palîdz izdarît, bet tad tam jâbût kâ dzîvesveidam.
Paldies Tev par atbalstu. Pagaidaam man rokas ir nolaidushaas, jo nezinu,ko veel iesaakt,pat homeopaatiju meegjinaaju( kaut zinaams,ka taa vairaak ir ar placebo efektu),bet nekaa. Zaales esmu kvantumus izdzeerusi,ka par mani pat aptiekaa smeejaas, jo neticeeja, ka tas vienam cilveekam. Par galvas saistiibu pilniigi piekriitu, bet,ir viens bet..man taa kaa gan skjiet, ka viss bija kaartiibaa liidz nesaskaaros ar sho slimiibu, un no taa,ka Tev ik mirkli jaadomaa un jaajuut,kas tur iekshaa daraas,arii rodas psihologjiskaas probleemas.Visvairak gribetos pagriezt laiku atpakalj,jo man shii probleema saakaas,kad tiinja gados sadomaaju,ka vajag notieveet un meenesi dzeeru kaut kaadas "briinumzaales"..lieki piebilst,ka tieveet nemaz nevajadzeeja:( Dazhbriid jau likaas,ka esmu viena taada "nenormaalaa"..smagi..Nemaz nerunaajot par celjojumiem, tad esmu izmociijusies nenormaali..vispaar peedeejaa laikaa jau vairs negribas raadiities cilveekos:(..Njaa,bet,kas taas ir par zaaleem,ko dzer,Ine? Kaa darbojas tieshi? Varbuut kaads veel var pateikt,ko eest,ko nee..Zinaaju,ka augljus ljoooti maz driikst un nedriikst neko saldu, bet reaali..Iisaak sakot, ljoti gaidishu jebkaadu informaciju par pieredzi,zinaashanaam..

P.S. Atcereejos,ko man teica Pr.Danilans,ka shis KZS rodas no kadas pilnigi citas lidz galam neizslimotas slimibas,kaut vai saauksteshanas..kaut ka ta..

Un kaads mineeja, ka veelaak paliekot smagaak?Tad laikam janoshaujas,jo nespeju iedomaties veel smagaak..:(
nu tas zales, ko es dzeru ir kaut kada auga (Ispathula) mizinju vai seklu pulveris (Fybogel), kas vedeeraa piebriest (kaa zhelantiins:) un piepilda zarnas. es sapratu, ka tas jadzer tapec, ka shkjierdvielas kairina zarnas un tapec rodas problemas ar vederu, tas pulveris rada zheleju, kas nosedz zarnas un neljauj tas karinaat+dod apjomu, lai normalizeetu vedere izeju. iespejams, ka Latvijaa to Fybogel var dabut bez receptes, manaa dzives valstii pat aspiriins ir tikai uz recepteem:)

ko nevajdzetu eest- katram varetu but individuaali, bet parasti nevar: pupinjas, zirnjus uc pupveidigos, darzenjus un augljus lielos kvantumos, neko, kas veicina rugshanu (var dzert viskiju.ðnâbi bet ne alu), nee aboliem, bumbieriem , vinogaam, nee klijaam un citaam skhjiervielaam.

Mellenei taisnîba par stresa un KZS saistîbu....tâtad vçl derçtu psihoterapija...
Saiva
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
25.01.2006 17:39
bet man piemeram profesors Danilans teica, ka jaed ir viss,ko gribas un daudz!! seviski nesagremojama bariba - tatad skiedrvielas. Un ka uzturam saja jautajuma vispar nav teiksanas. A, un vel ieteica noteikti sportot - regulari, ikdienaa.
...un 32 reizes katrs kumoss jâsakoðïâ, jâçd pinîgi koncentrçjoties uz to, ko çd, sajûtot garðu , smarþu utt.:)
asist
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
25.01.2006 18:25
'Profesors Danilans aizmirsa pateikt, ka jaadzer H2O - regulaari...daudz...vismaz 1,5-2l dienaa. Vislabaak-Sveetavota H2O,jo to dzer pati Zviedrijas karaliene...
Saiva
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
25.01.2006 20:37
Nee, vins nepiemirsa to pateikt:) To nemaz nepiemineju, jo saja gadijuma nebija par temu. Tas tacu jebkuram skaidrs, ka skiedrvielas bez udens ir ðausmas zarnâm.
anja
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
25.01.2006 21:17
Es çdu veselîgi (ïoti daudz dârzeòu, 0 saldumus, 0 junk food), dzeru vismaz 3l kvalitatîva negâzçta H20 dienâ, regulâri sportoju, dzîve man ir bez îpaðiem stresiem un pilna labu emociju, un tomçr mokos ar KZS. Tâ ka...
Pajolis
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
25.01.2006 22:18
Protams...es nestâdos priekðâ,kas notiktu ar manu kuòìi ja izpildîtu,iepriekð minçtos-ieteikumus,man liekas,ka tas ir ïoti individuâli...
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
30.01.2006 17:35
Vai nav veel kaada,kursh vareetu pastaastiit par savu pieredzi?
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 15:03
NU vairs nevaru iztureet sho slimiibu..:(
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 15:06
NU vairs nevaru iztureet sho slimiibu..:( Kaads pliiz paliidz..
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 16:03
Salfetka

Nu kas tad tev notika?
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 16:40
Nu,nevaru vairs iztureet to,ka man ieshas ir beigtas..zarnas nestraadaa..pashsajuuta drausmiiga..riit eju atkal pie aarsta..bet nu,vai tieshaam sho slimiibu nevar izaarsteet?...Ieprieksh jau sheit esmu rakstiijusi simptomus,sajuutas utt..:(
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 16:54
Ir tâda grâmata Maija Gogulana Ardievas slimîbâm (droði vien, ir arî citas lîdzîgas). Tâ ir paðizârstçðanâs pieredze pçc Niði veselîbas sistçmas. Visu izpildît, kas tur ir, nav viegli, un varbût arî nevajag, bet iesâkumâ tâ var bût viela pârdomâm: Kas notiek manâ organismâ?Tas jau bija pirms vairâkiem gadiem, kad es pati ðo grâmatu biju izlasîjusi, kâda sieviete avîzç stâstîja, kâ viòa izârstçjusies, vadoties no ðîs grâmatas ieteikumiem. Ârsti bija no viòas atteikuðies, bet viòa atveseïojusies.
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 17:03
Salfetka

Beidz psihot un paskaidro kas tev tagad kaish.
Salfetka
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 17:06
Ku! Paskaties atpakalj,ko esmu pie shiis teemas rakstiijusi..tas tad arii kaish visu laiku:( Mellene,kur sho graamatu var dabuut?
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
08.02.2006 17:44
Domâju, ka tâ varçtu bût vairâkâs grâmatnîcâs. Nesen to redzçju Rçriha grâmatnîcâ Èaka un Stabu ielas krustojumâ.
Matrix
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
05.03.2006 14:40
Bet man ìimenes ârste ieteica lietot medikamentu Duspatalin. Tâs ir tâdas kapsulas tieði KZS ârstçðanai. Tikko sâku lietot, bet jau jûtams efekts. Samazina spazmas un novçrð zarnu atoniju. Dabûjamas aptiekâ bez receptes. Kâ bûs tâlâk, tad jau redzçs, bet vismaz pagaidâm OK! Nu , un, protams, çðana - kâdas seðas reizes dienâ. pavisam nedaudz. Âjûrvçdiskâ medicîna iesaka vienâ çdienreizç apçst ne vairâk kâ divas saujas produktu. Vajadzçtu izvairîties no visiem tiem produktiem, pçc kuriem vçrojama paðsajûtas pasliktinâðanâs. Daudz jâdzer ûdens, bet ne tûlît pçc çðanas, jo tas atðíaida gremoðanas sulas un tâdçjâdi tiek traucçta uzòemtâs pârtikas normâla pârstrâde un rodas papildus traucçjumi. No ðíiedrvielâm pilnîbâ izvairîties nevajadzçtu, jo tâs uzlabo gremoðanu un palîdz attîrîties organismam, kas ir seviðíi svarîgi, ja ir aizcietçjumi. Pçc iespçjas mazâk saldumu, kafijas. Obligâti jâlieto skâbpiena produkti - visi tie, kas satur probiotiskâs pienskâbâs baktçrijas. Vispâr ir loti svarîgi ne tikai ko mçs çdam, bet kâ mçs çdam. Ikvienam ir zinâms, ka çst vajag nesteidzîgi, çdienu labi sakoðïâjot. Nekâdâ gadîjumâ nedrîkst çdot lasît, skatîties televizoru, vai blenzt kompjûterâ!!! Tâ mçs neizjûtam çdiena garðu un nekontrolçjam apçstâ daudzumu, bet, kas notiek, ja pârçdas, tas droði vien zinâms visiem.
Es arii dzeeru Duspatalin, bet nekaa..:( Kaut taas ir no retajaam zaaleem prieksh KZS,kuras nav placebo, bet reaali pieraadiits efekts.. Es jau leenaam esmu pilniibaa padevusies:(
Balva
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
13.03.2006 09:23
pamçìini zaïu kartupeïu sulu dzert regulâri, katru dienu.
anja
Re: kairinâtâs zarnas sindroms:(
13.03.2006 10:14
Par zâlçm runâjot, man doks (Vâcijâ) skaidroja, ka zâles pret KZS - tâdas, kas reâli palîdzçtu - vispâr nepastâv. ASV esot ðis tas izgudrots, bet tâm ir tik slikta ietekme uz aknâm, ka labâk atturçties.
Droði vien tâdas zâles kâ Duspatalin, Spasmomen, utt. nedaudz palîdz, citam vairâk, citam mazâk, bet ne pilnîbâ.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 20 pieskaita 9?
Ziņa: