SMIRD mute

Aizsāka Raimis 

Raimis
SMIRD mute
07.12.2005 09:42
Lai gan regulâri tîru zobus,man regulâri smird elpa.Lieta tâda,ka man ir gastrîts un duedonîts,tâpçc,acîmredzami,ðî problçma ir aktuâla.Regulâri koðïâju koðïenes,mintonu u.t.t.,bet efekts ir mazs[tikko mintons apçsts smaka ir atkal].Ko lai dara,lai mazinâtos elpas smaka?Kur var nopirkt kâdus efektîgâkus mutes atsvaidzinâtâjus?
KLAUDIJA
Re: SMIRD mute
07.12.2005 09:53
izârstç gastrîtu,bûs lçtâk
raimis
Re: SMIRD mute
07.12.2005 09:58
Es taèu gastritu ârstçju -dzeru omeprazolu,ðopavasar atrada xeliobaktçriju,ko ari aârstçju -dzerot antibiotikas,bet mute smako...
Miza
Re: SMIRD mute
07.12.2005 10:53
A kâ tev konstatçja gastrîtu? Un kâdas ir gastrîta pazîmes?
Re: SMIRD mute
07.12.2005 12:42
Zobi ir ne tikai jaabirstee bet arii jaadiego katru dienu - jaaizdabuu araa partikas dalinjas kas tur sakraajaas starp zobiem- ja nu tad saglabaajas taa smaka - jaapameegina halometrs - ir Riigaa dazaas zobaarsnieciibas iestaadees - nosaka vai vispaar smird - jo biezi tikai liekaas ka smird :)

A kungi liec mieraa - kaa tad tev taas gastriits - pa bariibas vadu uzaugshu uzkaapis vai? Vai nemitiigi atraugaajies :)
Nelaimîgais
Re: SMIRD mute
07.12.2005 13:10
varbut smird korkji madelees ?
G.
Re: SMIRD mute
07.12.2005 13:35
Kuòìa slimniekiem bieþi ir aplikta mçle, kas rada ievçrojamu smaku. Aplikums rûpîgi jâtîra.
Re: SMIRD mute
07.12.2005 13:45
Tev taisnîba, nepatîkamâ smaka nenorâda uz problçmâm mutes dobumâ, bet gan kuòìî, kamçr nesâksi lietot Tavam organismam nepiecieðamo pârtiku, pçc iespçjas ekoloìiski tîrâku, tikmçr iemesls pastâvçs.
Vari pamçìinât Amway produkciju, kura produktus gatavo no tîrâm izejvielâm, minimâli pievienojot ðûnu saârdoðas vielas. Firmai ir ïoti plaðð klâsts. Galvenais, ka produkts jâlieto ïoti mazâs devâs.
,,,
Re: SMIRD mute
07.12.2005 13:46
Kur ta bez pasaules glâbçjiem...
Re: SMIRD mute
07.12.2005 13:57
Nu nerodas balta meele no taa ka tikai probleemas kungii, shito lietu ilgi ir peetiijushi - zinaams ka tas baltums rodas no taa ka vecaas (baltaas) shuunas laikus nenolobaas - protams tiirot zobus ar birsti arii notiira meeli - bet tas jaadara visiem - nevis tiem kam balta meele. Kaapeec taa baltaa meele rodas - nav nevienam ne mazaakaas nojausmas - man pazinja Londonas Universitaatee par mutes probleemaam studeeja - vina man tieshi shitaa ari pateica :)

UB izplatiitaajus luugsim pakluseet.
Re: SMIRD mute
07.12.2005 14:07
Kas ir UB?
G.
Re: SMIRD mute
07.12.2005 15:03
Neteicu, ka tikai no kuòìa. Bet ir tâda lieta - kuòìa slimniekiem aplikta mçle diezgan raksturîga.
tas
Re: SMIRD mute
07.12.2005 17:09
UB - uztura bagâtinâtâji
lops
Re: SMIRD mute
08.12.2005 14:32
Tâ arî neviens nav pateicis,ko var çst[kâdas tabletites u.t.t,.],lai mute ostu mazâk.Ir vçl ïaudis,kas laiz''z ïoti smirdîgas atraugas
Autors:

Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 6 pieskaita 11?
Ziņa: