klimakss?

Aizsāka Kïava 

klimakss?
27.01.2009 19:45
Man ir 50 gadu. Jau kâdu gadu mçneðreizes vairs nav îpaði regulâras, reizçm nav pat 2 mçneðus un ilgâk, reizçm mazâk par mçnesi. Tâ kâ vecums atbilstoðs, domâju, ka laikam sâcies klimakss. Bet man nav pilnîgi nekâdu vispârpieòemto klimaksa pazîmju-ne sirdsklauvju, ne karstuma viïòu, ne emocionâlo krîþu. Toties ir parâdîjies kâds ïoti pârsteidzoðs simptoms-jûtos seksuâli uzbudinâta, tîri fiziski jûtu, ka asinis pieplûst attiecîgiem orgâniem, kaut gan nekâdu domu vai situâcijas, kas to provocçtu, nav. Pilnîgi negaidot uznâk, un ilgi nepâriet. Norakstu to uz hormonâliem traucçjumiem. Neçrti iet pie ginekologa, lai
pasûdzçtos par ðo savu neparasto simptomu, tâpçc jautâju forumâ, vai tas ir normâli, un pâries, kad iestâsies menopauze?
sisie
Re: klimakss?
28.01.2009 10:43
Ne visâm ir izteiktas Tevis pieminçtâs klimaksa izpausmes, citas, to pârdzîvo tikai kâ menesreizu neregularitâti.
par Tavu simptomu- òemot vçrâ ka ðajâ laikâ mainâs hormonâlas sistçma un mûsu emocionâlâ puse ïoti ietekmçjas no hormonu svârstîbâm, tâda lieta varçtu bût. bet ja Tevi ði lieta uztrauc dodies pie daktera - navko kautreties,dakteri katru dienu dzird daudz "neparastu simptomu".
Re: klimakss?
14.02.2009 13:30
Man ir 45 gadi ,divi pieauguši bērni.Pēdējā gada laikā mēnešreizes nav regulāras.Parasti 28 dienas tad 34 ,23 ,42 un apmeram tā .Nekādus kontracepcijas līdzekļus nekad neesmu lietojusi,jo dzemde ir sagriezusies uz muguras un es nevarēju palikt stavoklī.tagad reizes nav jau 74 dienas. Nesaprotu vai tas ir klimakss vai........?
sisie
Re: klimakss?
14.02.2009 15:16
Mzliet nesapratu pēc teikta, vai paslaik centies tik pie 3 mazula un nevari palikt stavokli, vai ka savadak, tacu ja saubies starp grutniecibu un klimaksu, visvieglak ir veikt grutniecibas testu vai nodot asins analizes uz grutniecibas hormonu HCG.
Re: klimakss?
14.02.2009 19:07
Nekādā gadījumā necenšos tikt pie mazuļa,biju parliecinata ka tas nav iespējams,ja dzemde ir sagriezusies uz muguras.Un tā tas bija ilgus gadus , vismaz15.Bet ja nu gadījumā kas būs tad mazo vienalga saglabāšu jo neatzīstu "slepkavibu'',Tāpēc tads uztraukums.
sisie
Re: klimakss?
16.02.2009 14:06
ko tu doma ar sagriezusies uz muguru? versta vairak uz mugurpusi? ja tā tas bija domats - tad ari pie sada novietojuma stavokli var palikt, tacu tas nereti ir grutak.
Re: klimakss?
18.02.2009 14:04
Paldies par atbildi.
Re: klimakss?
18.02.2009 16:58
Vai 45 gados vēl var palikt stāvoklī ? vai ir kādas ziņas par visvēlāk dzimušiem veseliem bērniem?Man arī ir līdzīgs vecums un vajā šāda doma,tomēr baidos.Pirmais puika man piedzima dabiski 37 gadu vec.
sisie
Re: klimakss?
19.02.2009 10:22
Stavokli var palikt kamer nav iestajies klimakss un nobriest olšūna.45 gadi nav izplatits vecums mainu vidu - bet nu nva ta ka uz vienas rokas pirkstiem saskaitamas, si opcija Tev jaapruna ar ginekologu induviduali.
Re: klimakss?
21.02.2009 17:34
Man ir 46 gadi.Pēdējos divus gadus mr ir ar nelielu aizkavēšanos ,no dažām dienām līdz nedēlai.Divas reizes šo divu gadu laikā aizkavējās par 3 nedēļām.Patreiz nav jau 86 dienas.Vai varētu būt ka vairs vispār nebūs? Varūt esmu stāvoklī ,kaut nekādas pazīmes nav?
Pie ārsta esmu pierakstījusies uz nākošo nedēļu un vēlētos zināt kāda atbilde mani tur sagaida. Paldies.
ballis
Re: klimakss?
21.02.2009 20:52
Tikko rakstīja i-netā, ka vecākā grūtniece Latvijā ir 48 gadi.
sisie
Re: klimakss?
22.02.2009 17:06
marianna - veikalos un aptiekas noperkami grutniecibas testi - noperc un izpildi - tad jau redzes ko radis. viss var gadities.
Re: klimakss?
27.05.2009 12:35
Man ir paziņa,kurai 4.bērns piedzima 46 gadu vecumā, un pašlaik, paldies Dievam, viss ar bērnu ir kārtībā. Tik jauks skuķītis, bet mamma gan nepārtraukti atgādina - ko nu tu meitiņ, ar tik vecu mammu (bērns nebija plānots, bet gan "gadījās"). Skumji to klausīties, jo es uzskatu,ka 46 gadi jau nemaz nekāds lielais vecums nav. Es vēl kādreiz pasmīkņāju meitenītei - vai negribi sev mazāku brālīti vai māsiņu! Un tad gan mamma saka - ko tu runā!? :D bet tas taču ir jauki - kad bērnam ir lemts nākt pasaulē,tad lemts :) Vai kāds man nepiekrīt? Protams, atsevišķi riska gadījumi :(, bet par tiem, ieņemot bērnu, nevajadzētu domāt :)
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 21 pieskaita 7?
Ziņa: