ginekologs cv4

Aizsāka bu 

bu
ginekologs cv4
31.01.2006 12:38
iesakiet labu/saprotosu ginekologu veselibas centra 4! paldies
chanell
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 12:43
o boze, tak ne taja VC4, vai stastus par Zalkalni neesi dzirdejusi nu skiet vispar limenis nu galigi nekads
bu
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 12:46
ok ok... kur riga ir normali ginekologi?
chanell
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 12:47
Man patik Vitina sava privatprakse. Es nezinu,bet pielauju,ka Arsa ir ok vel./
miu
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 13:04
Liâna Gavare!!!!!! - ja nemaldos, ARSâ - ïoti laba speciâliste un ïoti patîkams cilvçks.

Vçl ir laba Ilze Katlapa savâ privâtpraksç Brîvîbas/Bruòinieku
uha
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 14:33
Nu, bet VC4 Liepiòa ir ïoooti laba!
Sauïuks
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 14:40
Es vot arî taisos pierakstities pie ginekologa VC4, bet nezinu tieði pie kâ...Varbût ieteiksiet kaut ko?
esse
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 14:46
VC4 esmu bijusi pie vairâkiem ginekologiem un, par noþçlu, jâsaka, ka aina tur tieðâm ir skumja... Ar konkrçtu problçmu tâ arî neesmu tikusi galâ un ârsti (...) tâm risinâjumu tâ arî nav snieguði. Izmesta liela nauda un es esmu turpat, kur biju pirms 2 mçneðiem...un meklçju patieðâm zinoðu ârstu, nevis zem izkârtnes tupoðu butaforiju:(

Sauïuks
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 15:27
Tad iesâkiet kâdu patieðam labu ginekologu....
laimuks
Re: ginekologs cv4
31.01.2006 18:11
un kaa ir ar I. Kampare?
Peka
Re: ginekologs cv4
01.02.2006 10:15
Veselibas centra 4 Jelena Bogdanova - ar laba, specilizejas vairak un neauglibu....


Vel laba Baiba Paija, vina ir Gailezera Gin nod vad. vinai esot privatprekse.
Incis
Re: ginekologs cv4
01.02.2006 12:26
Iieteiktu Dr. I Katlapu, tiesam zinosa.
Privatprakse Brivibas, Bruninieku krustojuma. 7316362

Ar Laba Dr. Baiba Paija telefons: 9428862
q
Re: ginekologs cv4
01.02.2006 12:41
Tas i Gailezere, tur sanak letak...

Baiba Paije - nodaïas vadîtâja, LAGA locekle, Eiropas Ginekologu asociâcijas locekle. Piedalîjusies XIV Pasaules Ginekologu kongresâ, Monreâlâ, 1994.g. – ar darbu “Olvadu mehâniskâs neauglîbas ârstçðana mikroíirurìiskâ tehnikâ”. Beigusi RMI 1966.gadâ. Zinâðanas papildinâjusi Maskavâ, Sanktpçterburgâ, Vâcijâ, ASV.
tâlr. 7042588 (kab.)
tâlr. 7042594 (nod.)
tâlr. 7042441 (polikl.)

Ilze Katlapa - sertificçts ârsts-ginekologs, LAGA locekle.
tâlr. 7042595 (nod.)
tâlr 7042444 (polikl.)
lana
Re: ginekologs cv4
01.02.2006 19:29
Dr.Paije ir laba speciâliste, bet ïoti ðerpa Daþreiz pat rupja :(
Re: ginekologs cv4
27.06.2017 01:12
Neiesaku iet pie dr Bogdanovas, it īpaši, ja gaidi pirmo bērniņu. Neko nepaskaidro, diezgan vienaldzīga, nepieņem pēc pieraksta. Biju rezus negatīva grūtniece un gaidīju meitiņu, bet antivielas neskatījās, sirdspukstus neklausījās, streptakoksa analīzes uztaisīja pēdējā brīdi- kad braucu jau dzemdēt, tad zvanīju un jautāju, kādas tad bija. Pašai visam jāseko līdzi- bet gaidīju pirmo bērniņu un neko nezināju - viss tikai caur draudzenēm un i-netu.
Autors:

Jūsu e-pasta adrese:


Tēmas nosaukums:


Surogātziņu novēršana:
Lūdzu izrēķiniet vienkārso matemātisko izteiksmi un ieraksties atbildi tam paredzētajā laukā. Tas ir lai novērstu automatizēto rīku iespeju rakstit ziņas forumā
Izteiksme: kāds ir rezultāts, ja 2 pieskaita 5?
Ziņa: